Koalicja

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów jest nieformalnym zrzeszeniem działających na polskim rynku podmiotów związanych z branżą IT, której celem jest promocja idei otwartych standardów, przede wszystkim w administracji publicznej.

Zdaniem Koalicji rola otwartych standardów jest kluczowa dla zapewnienia neutralności technologicznej państwa.

Standardy

Standard jest otwarty gdy tworzony jest w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji, jego specyfikacje jest bezpłatna, prawa autorskiepatenty są zawsze udostępnione bez opłat, nie ma ograniczeń w jego wykorzystaniu.

Pełna definicja opublikowana w 2004 roku przez Komisję Europejską »

 

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie: w przypadku systemu operacyjnego brak jakiegokolwiek odniesienia do zasady równoważności

Kolejna Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej popełniła błąd. Otóż w ogłoszeniu Komendy w Krakowie z dnia 16 października 2009 dotyczącym zamówienia na dostawę serwerów: bazodanowego i aplikacyjnego w SIWZ wymienia się jako wymagany system operacyjny Windows Server 2008 Standard lub Enterprise w wersji 64bit. Brak jest zapisu "lub równoważny".

Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku: Znów temat opisu systemu operacyjnego

23 października 2009 Państwowa Straż Pożarna, tym razem Komenda Wojewódzka w Gdańsku, zamieściła ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 2 serwerów z licencjami systemu operacyjnego. W SIWZ raczej wymieniono z nazwy, a nie określono, jakiego systemu operacyjnego Komenda oczekuje: "System operacyjny Microsoft OEM Windows Server Sid 2008R2 64 Bit/x64, 1-4 CPU, 5 User Polish, 1pk".

Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie: I źle, i wzorowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 22 października 2009 roku zamieściła ogłoszenie o przetargu na dostawę 2 sztuk zestawów komputerowych - serwerów. Zarówno serwer aplikacyjny, jak i bazodanowy - według tego, co czytamy w SIWZ - powinny zawierać system operacyjny Windows Server 2008 Standard lub Enterprise w wersji 64bit. W opisie przedmiotu zamówienia zaznaczono, że dopuszcza się możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych.

Serwery dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi: Zasada równoważności tylko teoretycznie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi . W opisie przedmiotu zamówienia wyjaśnia co następuje: "Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia".

Subskrybuje zawartość