Skip to: Menu | Main content

MSWiA: 400 serwerów dla starostw przy naruszeniu zapisów PZP

watchdog, Pon, 2008-01-21 23:37

Rozpoczynajšc swojš przygodę w kasynie, czy też u bukmachera często nie wiemy ile tak naprawdę możemy postawić w danej grze. Dlatego często mimo dobrej passy, czy pewności wygranej ograniczamy się do pewnej, niezbyt wysokiej kwoty. Wbrew pozorom postępowanie takie jest najgorszym z możliwych, ponieważ po chwili może przestać nam iść w danej grze, przez co możemy stracić jedynš okazję na większe zyski. Dlatego też warto zapoznać się wcześniej z zasadami oraz limitami jakie obowišzujš w danej grze hazardowej. I tak to w Black Jacku maksymalna zakłady sportowe wysokość kwoty jakš możemy postawić jednorazowo wynosi w większości kasyn internetowych pięćdziesišt dolarów, które w trakcie gry możemy podwoić. W przypadku ruletki sytuacja wyglšda podobnie, jednak ograniczenie te dotyczy wyłšcznie jednego pola, ponieważ możemy stawiać podobnej wysokości kwoty na różne pola, co przekłada się na wysokość naszej wygranej. W przypadku pokera raczej nie stosuje się żadnego typu limitów, a maksymalna kwota jaka możemy postawić zazwyczaj równa jest wysokościśrodków jakie posiadamy na koncie.
Przeczytaj tę treść, aby uzyskać więcej informacji na temat darmowych kasyn bez depozytów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło 8. grudnia 2007 przetarg na „Dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S”. Szacowana wartość tego zamówienia publicznego to 1 494 729.21 EUR. W opisie przedmiotu zamówienia wprowadzono zmiany naruszające postanowienia ustawy Prawo Zamówień publicznych. Ostateczny termin na składanie ofert przewidziano w dniu 16 stycznia 2008 r.

UM Warszawa: Nieprawidłowości już w tytule?

watchdog, Pon, 2007-12-10 11:21

Rzadko zdarzają się przetargi, które w nazwie już mają nazwę konkretnego producenta oprogramowania, ale Biuru Informatyki i Przetwarzania Informacji (BI), które we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych (BZP) Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy prowadzą na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa, ten szczegół nie wydaje się przeszkadzać.

Izba Celna w Przemyślu: Dopuszczenie ofert równoważnych pojawia się i znika

watchdog, Śro, 2007-12-05 13:25

Izba Celna w Przemyślu ogłosiła 22 listopada 2007 dwa przetargi. Przedmiotem jest 30 komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym MS Windows XP Professional PL z Service Pack 2 oraz pakietem biurowym Microsoft Office Standard 2007 MOLP GOV. Przedmiotem są natomiast 4 serwery a wraz z nimi 4 licencje oprogramowania systemowego Microsoft Windows 2003 Standard Server x64bit Edition EN. Niestety przedmioty obu zamówień nie zostały opisane poprawnie.

KROS o "minimalnych wymaganiach..."

lmj, Pią, 2007-10-26 11:51

Stanowisko Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów w sprawie „minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”

Poniżej prezentujemy stanowisko Koalicji przekazane 1.10.2007 na ręce pana ministra Grzegorza Bliźniuka.

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi ewentualnej nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.10.2005 ustanawiającego minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, w imieniu Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów składam na Pana ręce nasze uwagi dotyczące tego tematu. Jednocześnie wyrażamy swoją nadzieję, że rozpoczęta tak wcześnie, jak na polski standard procesu legislacyjnego, dyskusja środowiskowa na ten temat doprowadzi do powstania aktu prawnego dającego administracji publicznej szansę na w pełni interoperacyjne i nieuzależniające od konkretnych dostawców rozwiązań oprogramowanie.

SGH: Przetarg o wartości 343 tys. 141 zł bez klauzuli „lub równoważne”

watchdog, Czw, 2007-09-27 10:12

Szkoła główna Handlowa opublikowała 12 sierpnia na swojej stronie internetowej na 86 komputerów stacjonarnych –z czego 34 z systemem operacyjnym- i 7 laptopów oraz 89 licencji Microsoft Office Pro 2007 PL EDU. Zamawiający oszacował, że wartość tego zamówienia waha się pomiędzy 300, a 400 tys. złotych.

KROS o "Krajowych Ramach Interoperacyjności"

lmj, Pon, 2007-07-30 12:43

Stanowisko Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów w sprawie „Krajowych Ram Interoperacyjności”

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów pozytywnie ocenia projekt Krajowych Ram Interoperacyjności w formie przedstawionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Krajowe Ramy Interoperacyjności są jednym z kluczowych dokumentów umożliwiających powstawanie współpracujących ze sobą systemów informatycznych administracji publicznej - zarówno na terenie kraju, jak i systemów europejskich. W projektowaniu i budowie systemów informatycznych niezbędne jest branie pod uwagę dwóch czynników: możliwości wymiany informacji między systemami oraz zapewnienie dostępu w przyszłości do danych tworzonych obecnie. Takie możliwości daje tylko wykorzystywanie przez systemy IT standardów i protokołów komunikacyjnych spełniających warunki otwartości: niezależne zarządzanie standardem, nieodpłatny dostęp do pełnej specyfikacji i związanej ze standardem własności intelektualnej oraz brak ograniczeń w jego wykorzystaniu.

KROS o "Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego..."

lmj, Pon, 2007-07-30 12:41

Opinia Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów na temat dokumentu „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013”

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów jest nieformalnym zrzeszeniem działających na polskim rynku podmiotów związanych z branżą IT, której celem jest promocja idei otwartych standardów, przede wszystkim w administracji publicznej. Zdaniem Koalicji rola otwartych standardów jest kluczowa dla zapewnienia neutralności technologicznej państwa – zapewniają one warunki wolnej konkurencji dla dostawców i pozwalają ograniczyć uzależnienie podmiotów korzystających z technologii teleinformatycznych od właścicieli rozwiązań zamkniętych (ang. prioprietary).

Rosnące zainteresowanie łamaniem prawa przetargowego

watchdog, Czw, 2007-06-21 14:40

14 czerwca 2007 Głos Wielkopolski opublikował artykuł informujący o zamówieniu publicznym na sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oprócz informacji o tym konkretnym przetargu, w artykule wymieniono podobne przypadki naruszania ustawy o zamówieniach publicznych, jak np. ZUS, IPN, Ministerstwa Zdrowia, czy Państwowej Inspekcji Pracy.

KROS fully endorses the priorities of the National Computerization Program

lmj, Śro, 2007-04-18 15:04

The Coalition for Open Standards fully endorses the priorities of the National Computerization Program approved by the government of the Republic of Poland.

One of the top three priorities announced by the government for development of the state’s ICT systems is technological neutrality which will be achieved by using open, publicly available IT standards.

The coalition fully supports the government's decision to mandate use of open standards in administration.

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów w pełni popiera priorytety Planu Informatyzacji Państwa przyjęte przez rząd RP

lmj, Śro, 2007-04-18 14:12

Priorytetem rządu w rozwoju systemów teleinformatycznych państwa stała się neutralność technologiczna, która zostanie osiągnięta dzięki stosowaniu jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych

Koalicja z satysfakcją przyjmuje decyzję rządu RP zalecającą stosowanie otwartych standardów w administracji

UE jednoznacznie za otwartymi standardami

Jacek Łęgiewicz, Pią, 2007-03-30 09:00

UEPrzed kilkunastoma dniami odbyła się w Berlinie bardzo ważna konferencja na temat interoperacyjności systemów informatycznych w Unii Europejskiej. Spotkanie zorganizowane zostało na najwyższym szczeblu przez niemiecką Prezydencję UE.

Nawet po pobieżnej lekturze konkluzji konferencji łatwo stwierdzić, że mamy do czynienia z przełomowym momentem, a płynące ostatnio ze strony Alei Jerozolimskich komentarze, o tym jakoby opracowywana właśnie nowa wersja Europejskich Ram Interoperacyjności miała odchodzić od otwartych standardów już można uznać za chybione.

Komisja Europejska o (nie)racjonalności opłat licencyjnych za własność intelektualną związaną z interfejsami Windows

Jacek Łęgiewicz, Czw, 2007-03-15 19:27

UEW opublikowanym przed miesiącem dokumencie referencyjnym KROS przy opisie definicji otwartego standardu znaleźć można kilka zdań odnoszących się do odpłatnego licencjonowania własności intelektualnej związanej ze standardem. Chciałbym dzisiaj wrócić do tego zagadnienia z dwóch względów. Pierwszym jest opór, z jakim spotyka się w Polsce ta propozycja ze strony firmy Microsoft, a drugim niedawna decyzja Komisji Europejskiej, która uznała za nieracjonalnie wysokie opłaty licencyjne Microsoftu za udostępnianie specyfikacji interfejsów systemu operacyjnego Windows. A zatem od początku.

ZUS: przetarg na 25.000 pakietów biurowych - wydane zostanie pomiędzy 62,9 a 66,6 mln zł.

watchdog, Wto, 2007-02-27 15:58

W dniu 14 grudnia 2006, dokładnie w tym samym, w którym powołany został do życia KROS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest zakup 25.000 licencji pakietu biurowego Microsoft Office 2003 (w tym 20.000 licencji wersji Standard i 5.000 wersji Professional) wraz z 36-miesięczną opieką serwisową i aktualizacjami. Dodatkowo ZUS zamierza nabyć aktualizacje systemu Microsoft Windows „do wersji najbardziej aktualnej, przez okres 36 miesięcy” oraz licencje dostępowe do serwerów Microsoft (NT, Exchange, Share Point i SMS). Również w ilości 25.000 sztuk.

Spotkanie i dokument referencyjny KROS

Jacek Łęgiewicz, Sob, 2007-02-24 13:56

KROSW tym tygodniu w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH miało miejsce kwartalne spotkanie całej Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów. Rozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się od grudnia i co planujemy do końca roku, ale zajęliśmy się także całkiem formalnym poszerzeniem naszego "credo" (jak to ktoś ostatnio ujął)

Dotąd "credo" owe stanowiły cztery warunki otwartości opublikowane już w grudniu na stronie KROS. Poszerzyliśmy je o definicję neutralności technologicznej jako zasadzie działania państwa opartej o stosowanie otwartych standardów (pisałem o tym w innej części blogu) oraz o model funkcjonowania administracji publicznej w oparciu o otwarte standardy. Otóż, jeśli w danej kategorii technologicznej (np. publikacja informacji w internecie) istnieją standardy otwarte, to powinny być przez administrację stosowane obowiązkowo. Administracja powinna mieć jednak nadal możliwość używania dodatkowo popularnych standardów zamkniętych. Gdy natomiast w danej kategorii technologicznej otwarte standardy nie istnieją, administracja powinna stosować popularne standardy zamknięte.

Watchdog - inauguracja

watchdog, Pią, 2007-02-16 17:26

Czym jest watchdog? Wikipedia mówi, że to organizacja lub grupa osób, która monitoruje i nagłaśnia nadużycia rządu, korporacji lub inne (http://en.wikipedia.org/wiki/Watchdog).

W tej części serwisu www.standardy.org będziemy się starać informować o dyskryminacji otwartych rozwiązań, czego efektem często jest marnotrawienie publicznych środków.

W tytule każdego wpisu będziemy podawać szacowaną wartość PO - potencjału oszczędności, który można by osiągnąć, gdyby w specyfikacji zamówień instytucje je publikujące dopuszczały stosowanie rozwiązań równoważnych.

Jak dołączyć?

zbraniecki, Wto, 2006-12-19 16:38

KROS skupia organizacje i grupy związane z rynkiem informatycznym zainteresowane promocją otwartych standardów.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, skontaktuj się z nami pod adresem kros@standardy.org, podając informacje o swojej organizacji, jej związkach z polskim rynkiem informatycznym, celach oraz jak Twoim zdaniem może ona nam pomóc. Komitet koordynacyjny KROS zbiera się raz w miesiącu, tak więc najpóźniej w ciągu 30 dni ustosunkujemy się do przesłanych informacji.

Open standards for information exchange and storage a prerequisite for the information society development

VaGla, Pon, 2006-12-18 16:32

The Coalition for Open Standards, established by the leading Polish IT companies and organization, has been launched

Warsaw, December 14, 2006 – A group of companies and organizations active in the Polish IT market announced today that a Coalition has been established to promote open technological standards. The goal of this Coalition is to take measures to ensure, also by legal means, the freedom to choose IT solutions for processing and transmitting information in Poland – by citizens, businesses and administration. This freedom can be ensured only when open standards for information exchange and storage are enforced.

Oddźwięk w mediach

VaGla, Pią, 2006-12-15 17:06

klucze inbusowePo wczorajszej konferencji na temat inicjatywy KROS pojawiły się następujące teksty:

Materiały z konferencji prasowej (14 grudnia 2006)

VaGla, Czw, 2006-12-14 14:35

Na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie) swoje działania zainicjowała Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS). Poniżej znajdują się materiały z konferencji (prezentacja oraz nagranie jej przebiegu)

 Michał Ruciński z Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Informatyki Ekonomicznej), Sławomir Kosz ze Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO, oraz Piotr Waglowski, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, Internet Society Poland

Na zdjęciu powyżej: Michał Ruciński z Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Informatyki Ekonomicznej), Sławomir Kosz ze Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO, oraz Piotr Waglowski, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, Internet Society Poland (najbliżej ekranu).

Do pobrania:

Otwarte standardy wymiany i zapisu informacji

VaGla, Czw, 2006-12-14 00:49

Rozpoczęła działalność Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS) powołana przez czołowe firmy i organizacje polskiej branży teleinformatycznej

Warszawa, 14 grudnia 2006 r. – Grupa firm i organizacji działających na polskim rynku komputerowym poinformowała dziś o zawiązaniu koalicji na rzecz promowania otwartych standardów technologicznych. Celem koalicji jest podejmowanie działań, w wyniku których w Polsce będzie zagwarantowana, w tym również prawnie, swoboda w wyborze rozwiązań informatycznych służących do przetwarzania i przekazywania informacji – przez obywateli, podmioty gospodarcze i administrację. Swobodę tę można zapewnić tylko pod warunkiem zagwarantowania otwartości standardów wymiany i zapisu informacji.