Subskrybent witryny standardy.org http://www.standardy.org/aggregator standardy.org - subskrybowane kanały pl standardy at prawo | VaGla.pl Prawo i Internet: Projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej http://prawo.vagla.pl/node/8049 <p>Kolejne konsultacje, tym razem związane z implementacją dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE). O problematyce INSPIRE pisałem wcześniej m.in. w tekstach: <a o publiczny dostęp do gromadzonych danych kartograficznych</a> oraz <a ewidencji nieruchomości po kontroli NIK</a>. Główny Geodeta Kraju przesłał do niektórych organizacji projekt ustawy, która - wedle dołączonego uzasadnienia - powinna wejść w życie jeszcze w 2008 r.<p><a dalej</a></p> Sat, 16 Aug 2008 18:32:17 +0200 standardy at prawo | VaGla.pl Prawo i Internet: Poza ceną oprogramowania ważna jest też umiejętność korzystania z niego http://prawo.vagla.pl/node/8047 <p>Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że oprogramowania Open Office jest produktem "dostatecznie dojrzałym i zaawansowanym zarówno dla potrzeb edukacyjnych, jak i dla zastosowań biurowych w sektorze edukacji i nauki". Kilka dni po wydaniu takiego komunikatu dowiedzieliśmy się jednak, że np. w Trójmieście bezpłatne oprogramowanie nie opłaca się administracji publicznej, gdyż - jak twierdzą - szkolenia konieczne do korzystania z takiego oprogramowania są za drogie...</p> <p><a dalej</a></p> Thu, 14 Aug 2008 14:28:02 +0200 standardy at prawo | VaGla.pl Prawo i Internet: Klonowanie "zabezpieczonych" paszportów biometrycznych w minuty http://prawo.vagla.pl/node/8040 <p>O paszportach wyposażonych w mikroprocesory w tym serwisie kilkakrotnie pisałem (ostatnio nawiązywałem do tego w tekście <a to może być niebezpieczne, gdy ktoś pozyska nasze odciski palców?</a>). Brytyjski Times postanowił przetestować zabezpieczenia i okazało się, że w kilka minut da się sklonować taki paszport, zmodyfikować zapisane tam dane i przejść weryfikację danych dokonaną przez oprogramowanie wykorzystywane w międzynarodowych portach lotniczych. </p> <p><a dalej</a></p> Fri, 08 Aug 2008 16:12:30 +0200 standardy at prawo | VaGla.pl Prawo i Internet: Deklaracja Seulska - przełom czy deklaracja? http://prawo.vagla.pl/node/8039 <p>W dniach 17-18 czerwca w Seulu odbyła się Konferencja Ministerialna OECD na temat Przyszłości Gospodarki Opartej na Internecie. Przy okazji przygotowano dokument mający na celu wskazanie kierunków kreowania polityki państw, w którym to dokumencie jest i poszanowanie praw własności intelektualnej i uczciwa konkurencja i ochrona przed zagrożeniami i ograniczenie "szkodliwej działalność w sieci" i otwarte środowisko wspierające swobodny przepływ informacji... Pomyślałem, że moglibyśmy wspólnie poczytać tę deklarację i ustalić czy są w niej jakieś istotne konkrety?<p><a dalej</a></p> Fri, 08 Aug 2008 15:23:16 +0200 ISOC Polska: Stawki większe niż życie http://www.isoc.org.pl/200808/95lat <p>Komisja Europejska w niezwykle pilnym trybie skierowała do konsultacji propozycję przedłużenia autorskich praw majątkowych (tzw. prawa producenckie) do nagrań dźwiękowych z obecnych 50 do 95 lat od chwili powstania fonogramu. Prawo to miałoby obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej, w tym Polski.</p> <br class="clear" /><p><a dalej</a></p> Thu, 07 Aug 2008 22:57:31 +0200 ISOC Polska: European Dialogue on Internet Governance http://www.isoc.org.pl/200810/eurodig <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-start"><label>Start: </label>2008-10-20 11:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-end"><label>End: </label>2008-10-21 17:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-tz"><label>Timezone: </label>Etc/GMT+2</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-start"><label>Start: </label>2008-10-20 11:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-end"><label>End: </label>2008-10-21 17:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-tz"><label>Timezone<p><a dalej</a></p> Tue, 29 Jul 2008 12:36:44 +0200 ISOC Polska: ICT 2008 http://www.isoc.org.pl/200811/ict <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-start"><label>Start: </label>2008-11-25 00:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-end"><label>End: </label>2008-11-27 17:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-tz"><label>Timezone: </label>Etc/GMT+2</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-start"><label>Start: </label>2008-11-25 00:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-end"><label>End: </label>2008-11-27 17:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-tz"><label>Timezone<p><a dalej</a></p> Fri, 25 Jul 2008 13:48:01 +0200 ISOC Polska: Nowe zasady przyjmowania nowych członków zwyczajnych stowarzyszenia http://www.isoc.org.pl/200807/regulaminczlonkowie <div class="flexinode-body flexinode-3"><div class="flexinode-textfield-10"><div class="form-item"> <label>Rodzaj, wystawca, numer i data wydania dokumentu: </label> Uchwała Zarządu ISOC Polska nr 11/2008 z 15 lipca 2008 r. </div> </div><div class="flexinode-textarea-9"><div class="form-item"> <label>Treść: </label> <p>Regulamin przyjmowania nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia ISOC Polska na podstawie Statutu Stowarzyszenia z 16 września 2000 roku, ze zmianami uchwalonymi przez V Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2005 roku.</p><p><a dalej</a></p> Wed, 16 Jul 2008 15:31:20 +0200 ISOC Polska: Narodowe Archiwum Cyfrowe - open source? http://www.isoc.org.pl/200807/opensourcenac <p>Zadałem dziś <a na forum NAC</a>:</p> <blockquote><p> W związku z ciekawymi doniesieniami z zeszłego roku <a budowie Narodowego Archiwum Cyfrowego</a> na bazie oprogramowania otwartego (open source) mam kilka pytań:</p> <br class="clear" /><p><a dalej</a></p> Mon, 14 Jul 2008 21:24:12 +0200 ISOC Polska: 61 konferencja Departamentu Informacji Publicznej ONZ i organizacji pozarządowych http://www.isoc.org.pl/200809/undpi <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-start"><label>Start: </label>2008-09-03 15:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-end"><label>End: </label>2008-09-05 13:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-tz"><label>Timezone: </label>Etc/GMT+2</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-start"><label>Start: </label>2008-09-03 15:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-end"><label>End: </label>2008-09-05 13:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-tz"><label>Timezone<p><a dalej</a></p> Mon, 14 Jul 2008 20:28:10 +0200 ISOC Polska: IETF 72 http://www.isoc.org.pl/ietf72 <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-start"><label>Start: </label>2008-07-27 12:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-end"><label>End: </label>2008-08-01 11:30</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-tz"><label>Timezone: </label>Etc/GMT+2</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-start"><label>Start: </label>2008-07-27 12:00</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-end"><label>End: </label>2008-08-01 11:30</div></div> <div class="event-nodeapi"><div class="flexinode-1-tz"><label>Timezone<p><a dalej</a></p> Mon, 14 Jul 2008 19:34:27 +0200 ISOC Polska: Stanowisko w sprawie proponowanych wymagań dla urządzeń odbiorczych telewizji cyfrowej http://www.isoc.org.pl/200807/dvb <p>Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego wymagań dla urządzeń do odbioru telewizji cyfrowej</p><p><a dalej</a></p> Thu, 10 Jul 2008 14:54:02 +0200 ISOC Polska: Zapytanie o nowy traktat patentowy http://www.isoc.org.pl/200807/traktatpatentowy <p>Internet Society Poland jest organizacją bardzo zainteresowaną problematyką patentowania oprogramowania, a ściślej nierozszerzania stosowalności prawa patentowego na informatykę. Takie też było stanowisko rządu polskiego i polskich polityków w Parlamencie Europejskim w trakcie debat nad dyrektywą o "wynalazkach realizowanych przy pomocy komputera" w latach 2004-2005. Ówczesna stanowczość Polski w znacznym stopniu przyczyniła się do tego, że projekt dyrektywy został odrzucony, a ekspansywna interpretacja prawa patentowego nie uzyskała legitymizacji w prawie europejskim.</p><p><a dalej</a></p> Thu, 10 Jul 2008 11:01:24 +0200 standardy at prawo | VaGla.pl Prawo i Internet: Zamieszanie związane z wypowiedzią o reklamie podprogowej stosowanej w TVN http://prawo.vagla.pl/node/7986 <p>Zgodnie z zapowiedzią (por. <a forum edukacji medialnej</a>) w środę odbyło się kolejne już spotkanie zespołu ds edukacji medialnej, które to spotkania organizuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W trakcie spotkania prezentacje nt. możliwości Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kształtowaniu jakości reklamy telewizyjnej i radiowej przedstawił p. Stanisław Celmer, Dyrektor Departamentu Reklamy KRRiT. Drugim prelegentem był p. Jacek Szejda, Specjalista z Biura Programowego Polskiego Radia S.A. (prelekcja pt. „Piśmienność medialna a media publiczne”).<p><a dalej</a></p> Thu, 10 Jul 2008 01:36:57 +0200 ISOC Polska: Nowi członkowie ISOC Polska - lipiec 2008 http://www.isoc.org.pl/200807/czlonkowie <div class="flexinode-body flexinode-3"><div class="flexinode-textfield-10"><div class="form-item"> <label>Rodzaj, wystawca, numer i data wydania dokumentu: </label> Uchwała Zarządu ISOC Polska nr 10/2008 z 8 lipca 2008 </div> </div><div class="flexinode-textarea-9"><div class="form-item"> <label>Treść: </label> <p>Zarząd ISOC Polska przyjmuje do grona członków stowarzyszenia następujące osoby:</p> <p>* pani Katarzyna Bujak z miejscowości Jeżowe,<br /> * pan Tomasz Kwarciński z Żagania </p> <p>w imieniu zarządu</p> <p>Marcin Cieślak<br /> Prezes Zarządu ISOC Polska</p><p><a dalej</a></p> Tue, 08 Jul 2008 00:00:00 +0200