Subskrybuje zawartość
Zaktualizowano: 18 godzin 30 min. temu

Stawki większe niż życie

czw., 2008-08-07 20:57

Komisja Europejska w niezwykle pilnym trybie skierowała do konsultacji propozycję przedłużenia autorskich praw majątkowych (tzw. prawa producenckie) do nagrań dźwiękowych z obecnych 50 do 95 lat od chwili powstania fonogramu. Prawo to miałoby obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej, w tym Polski.


czytaj dalej

Kategorie: Z życia koalicji

European Dialogue on Internet Governance

wt., 2008-07-29 10:36
Start: 2008-10-20 11:00 End: 2008-10-21 17:00 Timezone: Etc/GMT+2 Start: 2008-10-20 11:00 End: 2008-10-21 17:00 Timezone: Etc/GMT+2 Opis wydarzenia:

Consultations before the 3rd IGF in Hyderabad with a particular emphasis on :
“Fostering security, privacy and openness on the internet”

European actors interested in Internet Governance issues will meet in Strasburg on 20-21 October 2008, to discuss openly and freely their ideas, experiences and concerns in a fully multi-stakeholder format.


czytaj dalej

Kategorie: Z życia koalicji

ICT 2008

pt., 2008-07-25 11:48
Start: 2008-11-25 00:00 End: 2008-11-27 17:00 Timezone: Etc/GMT+2 Start: 2008-11-25 00:00 End: 2008-11-27 17:00 Timezone: Etc/GMT+2

czytaj dalej

Kategorie: Z życia koalicji

Nowe zasady przyjmowania nowych członków zwyczajnych stowarzyszenia

śr., 2008-07-16 13:31
Rodzaj, wystawca, numer i data wydania dokumentu: Uchwała Zarządu ISOC Polska nr 11/2008 z 15 lipca 2008 r. Treść:

Regulamin przyjmowania nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia ISOC Polska na podstawie Statutu Stowarzyszenia z 16 września 2000 roku, ze zmianami uchwalonymi przez V Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2005 roku.

Zarząd ISOC Polska uchwala następującą procedurę przyjmowania nowych członków:

1. Członkiem stowarzyszenia zostaje osoba, która:

a) wypełni deklarację członkowską ISOC Polska dostępną w formie elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia


czytaj dalej

Kategorie: Z życia koalicji

Narodowe Archiwum Cyfrowe - open source?

pon., 2008-07-14 19:24

Zadałem dziś pytanie na forum NAC:

W związku z ciekawymi doniesieniami z zeszłego roku o budowie Narodowego Archiwum Cyfrowego na bazie oprogramowania otwartego (open source) mam kilka pytań:


czytaj dalej

Kategorie: Z życia koalicji

61 konferencja Departamentu Informacji Publicznej ONZ i organizacji pozarządowych

pon., 2008-07-14 18:28
Start: 2008-09-03 15:00 End: 2008-09-05 13:00 Timezone: Etc/GMT+2 Start: 2008-09-03 15:00 End: 2008-09-05 13:00 Timezone: Etc/GMT+2 ilustracja: Opis wydarzenia:

Reaffirming Human Rights: The Universal Declaration at 60

The 61st Annual DPI/NGO Conference "Reaffirming Human Rights: The Universal Declaration at 60" will take place at UNESCO's Headquarters in Paris from 3-5 September. The Conference is open to representatives of non-governmental organizations (NGOs) associated with the United Nations Department of Public Information (DPI), those in consultative status with the United Nations through the Economic and Social Council (ECOSOC) and those working with UNESCO and the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).


czytaj dalej

Kategorie: Z życia koalicji

IETF 72

pon., 2008-07-14 17:34
Start: 2008-07-27 12:00 End: 2008-08-01 11:30 Timezone: Etc/GMT+2 Start: 2008-07-27 12:00 End: 2008-08-01 11:30 Timezone: Etc/GMT+2 Opis wydarzenia:

IETF organizuje 72 spotkanie w Dublinie.


czytaj dalej

Kategorie: Z życia koalicji

Stanowisko w sprawie proponowanych wymagań dla urządzeń odbiorczych telewizji cyfrowej

czw., 2008-07-10 12:54

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego wymagań dla urządzeń do odbioru telewizji cyfrowej

W związku z przedstawieniem przez Ministerstwo Infrastruktury do konsultacji Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych, Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów oraz Stowarzyszenie ISOC Polska pragną wyrazić zdanie, iż rozporządzenie powinno preferować stosowanie otwartych standardów, czyli spełniających następujące kryteria:

  • Standard jest przyjęty i zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji (konsensusu, większości głosów, itp.), w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani,
  • Standard jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach sporządzenia kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania również bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych,
  • Wszelkie związane ze standardem prawa autorskie, patenty i inna własność przemysłowa są nieodwołalnie udostępnione bez opłat,
  • Nie ma żadnych ograniczeń w wykorzystaniu standardu. W szczególności, w obszarze, w którym nie występuje konieczność narzucania standardów (interfejs oprogramowania aplikacji API), rozporządzenie nie powinno nakazywać stosowania standardów zamkniętych, wymagających ponoszenia opłat licencyjnych związanych z korzystaniem z danego standardu.

czytaj dalej

Kategorie: Z życia koalicji

Zapytanie o nowy traktat patentowy

czw., 2008-07-10 09:01

Internet Society Poland jest organizacją bardzo zainteresowaną problematyką patentowania oprogramowania, a ściślej nierozszerzania stosowalności prawa patentowego na informatykę. Takie też było stanowisko rządu polskiego i polskich polityków w Parlamencie Europejskim w trakcie debat nad dyrektywą o "wynalazkach realizowanych przy pomocy komputera" w latach 2004-2005. Ówczesna stanowczość Polski w znacznym stopniu przyczyniła się do tego, że projekt dyrektywy został odrzucony, a ekspansywna interpretacja prawa patentowego nie uzyskała legitymizacji w prawie europejskim.

Ciągle jednak ponawiane są działania by wbrew stanowisku zainteresowanych i poza systemem władzy demokratycznej by doprowadzić do realizacji pierwotnych zamiarów. Pisano o tym także w Polsce, w opublikowanym w serwisie internetowym VaGla.pl – Prawo i Internet, artykuł Bardzo sprytny plan wprowadzenia patentów na oprogramowanie traktatem UE-USA


czytaj dalej

Kategorie: Z życia koalicji

Nowi członkowie ISOC Polska - lipiec 2008

pon., 2008-07-07 22:00
Rodzaj, wystawca, numer i data wydania dokumentu: Uchwała Zarządu ISOC Polska nr 10/2008 z 8 lipca 2008 Treść:

Zarząd ISOC Polska przyjmuje do grona członków stowarzyszenia następujące osoby:

* pani Katarzyna Bujak z miejscowości Jeżowe,
* pan Tomasz Kwarciński z Żagania

w imieniu zarządu

Marcin Cieślak
Prezes Zarządu ISOC Polska


Kategorie: Z życia koalicji

Apel technicznej społeczności w kwesti przyszłości Internetu do ministrów krajów OECD

śr., 2008-06-18 23:30
Apel technicznej społeczności Internetu w kwestii przyszłości Internetu w gospodarce światowej

Orignal press release in English

Techniczna społeczność Internetu: ISOC, IETF, IAB, W3C, ETSI, 3GPP, ICANN, IEC, ARIN, APNIC, AfriNIC, LACNIC, RIPE NCC, CEN, Internet2, TIA, 3GPP2

Seul, 16 czerwca 2008 r.


czytaj dalej

Kategorie: Z życia koalicji

Czy warto wprowadzać głosowanie przez internet? - Debata

śr., 2008-06-04 12:39
Start: 2008-06-16 11:00 End: 2008-06-16 13:30 Timezone: Etc/GMT+2 Start: 2008-06-16 11:00 End: 2008-06-16 13:30 Timezone: Etc/GMT+2 Opis wydarzenia:

Redakcja „Gazety Wyborczej" organizuje debatę poświęconą głosowaniu przez Internet.

Czy warto wprowadzać taką formę głosowania? Czy robić to już w 2009 r.?
Czy da się to zrobić bezpiecznie? O to będą spierać się:

* Witold Drożdż (wiceminister spraw wewnętrznych i administracji),
* Kazimierz Czaplicki (sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej),
* Lena Kolarska- Bobińska (szefowa Instytutu Spraw Publicznych),


czytaj dalej

Kategorie: Z życia koalicji

Stanowisko ISOC Polska w sprawie zmian w prawie o podpisie elektronicznym

pt., 2008-05-30 14:42
Rodzaj, wystawca, numer i data wydania dokumentu: Uchwała Zarządu ISOC nr 7/2008 z 21 maja 2008 r. Treść:

Od początku prac nad polską ustawą o podpisie elektronicznym wśród specjalistów zajmujących się tą tematyką toczyły się spory na temat wpływu legislacji na przyszły kształt usług elektronicznych. Obecny stan podpisu elektronicznego potwierdza wyrażane wówczas obawy, że zbyt restrykcyjna legislacja doprowadzi do stagnacji tego segmentu rynku.


Dokument w formacie binarnym: isoc_stanowisko_podpis_20080530.pdf (98.57 KB) Dokument w innym formacie binarnym: isoc_stanowisko_podpis_20080530.odt (31.76 KB)

czytaj dalej

Kategorie: Z życia koalicji

Nowi członkowie ISOC Polska - maj 2008

pon., 2008-05-19 23:58
Rodzaj, wystawca, numer i data wydania dokumentu: Uchwała zarządu ISOC Polska nr 5/2008 z 20 maja 2008 r. Treść:

Zarząd ISOC Polska przyjmuje do grona członków stowarzyszenia następujące osoby:

* Piotr Janiszewski z Warszawy
* Karol Piotrowski z Bydgoszczy
* Bartłomiej Stobiecki z Piotrkowa Trybunalskiego
* Robert Olejnik ze Szczecina
* Michał Sztąberek z Warszawy

w imieniu zarządu

Marcin Cieślak
Prezes zarządu ISOC Polska


Kategorie: Z życia koalicji