Jacek Łęgiewicz's blog http://www.standardy.org/blog/18 pl UE jednoznacznie za otwartymi standardami http://www.standardy.org/node/64 <p><img class="picture" alt="UE" />Przed kilkunastoma dniami odbyła się w Berlinie bardzo ważna konferencja na temat interoperacyjności systemów informatycznych w Unii Europejskiej. Spotkanie zorganizowane zostało na najwyższym szczeblu przez niemiecką Prezydencję UE. </p> <p>Nawet po pobieżnej lekturze konkluzji konferencji łatwo stwierdzić, że mamy do czynienia z przełomowym momentem, a płynące ostatnio ze strony Alei Jerozolimskich komentarze, o tym jakoby opracowywana właśnie nowa wersja Europejskich Ram Interoperacyjności miała odchodzić od otwartych standardów już można uznać za chybione.</p> <p><a dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/64#comment wiadomości Fri, 30 Mar 2007 11:00:13 +0200 Jacek Łęgiewicz 64 at http://www.standardy.org Odyseja Kosmiczna http://www.standardy.org/node/62 <p><img class="picture" alt=" " />Wróciłem ostatnio do filmu, który wiele lat temu zrobił na mnie kolosalne wrażenie: Odyseja Kosmiczna 2001 Stanley'a Kubrick'a.</p> <p>Odebrałem go na pewno inaczej niż przed 10 laty. Kiedyś był dla mnie filmem o cywilizacji i jej granicach, o poszukiwaniu źródeł o ograniczeniach ludzi i technologii. Teraz, kiedy pracuje w branży informatycznej zastanowiła mnie bardziej sama technologia. W polskich recenzjach filmu oraz w odbiorze filmu przez moich przyjaciół zaakcentowana jest pomyłka głównego bohatera, komputera pokładowego o uroczej nazwie HAL (dlaczego uroczej?). HAL rozgrywając z jednym z członków załogi partię szachów zgłasza informację o usterce zewnętrznej anteny. Po rozebraniu anteny okazuje się jednak, że usterki nie ma. Czyżby pierwszy w historii przypadek błędu technologii HAL 9000? Komputer twierdzi, że to nie on się pomylił, że przyczyną pomyłki jest błąd ludzki. </p> <p><a dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/62#comment Sat, 24 Mar 2007 14:16:38 +0100 Jacek Łęgiewicz 62 at http://www.standardy.org Komisja Europejska o (nie)racjonalności opłat licencyjnych za własność intelektualną związaną z interfejsami Windows http://www.standardy.org/node/61 <p><img class="picture" alt="UE" />W opublikowanym przed miesiącem <a referencyjnym KROS</a> przy opisie definicji otwartego standardu znaleźć można kilka zdań odnoszących się do odpłatnego licencjonowania własności intelektualnej związanej ze standardem. Chciałbym dzisiaj wrócić do tego zagadnienia z dwóch względów. Pierwszym jest opór, z jakim spotyka się w Polsce ta propozycja ze strony firmy Microsoft, a drugim niedawna decyzja Komisji Europejskiej, która uznała za nieracjonalnie wysokie opłaty licencyjne Microsoftu za udostępnianie specyfikacji interfejsów systemu operacyjnego Windows. A zatem od początku.</p> <p><a dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/61#comment wiadomości Thu, 15 Mar 2007 20:27:18 +0100 Jacek Łęgiewicz 61 at http://www.standardy.org Office Open XML? http://www.standardy.org/node/52 <p><img class="picture" alt="." />Kilka osób poprosiło mnie o komentarz do stworzonego przez Microsoft Corp. formatu OOXML w odniesieniu do standardu ISO 26300, czyli formatu ODF. Sprawa ta jest zbyt skomplikowana, aby zawrzeć ją w kilku akapitach blogu, które możnaby łatwo przeczytać i przyswoić. Mimo to, chciałbym przedstawić kilka wybranych spostrzeżeń.</p> <p>Po pierwsze uważam, że OOXML jest po prostu niepotrzebny. Skoro mamy już standard ISO formatu zapisu dokumentów biurowych, to wprowadzenie nowego nie przyniesie społeczeństwu dodatkowych korzyści, tylko skomplikuje życie. Podobnie, nie potrzebujemy dwóch standardów gniazdek elektrycznych. I tak samo jak niewygodne jest używanie dodatkowych wtyczek adaptacyjnych do różnych gniazdek, tak korzystanie z translatorów pomiędzy tymi formatami także nie będzie wygodne. Najrozsądniej byłoby, aby Microsoft po prostu wdrożył standard ISO 26300.</p> <p><a dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/52#comment Wed, 28 Feb 2007 12:18:29 +0100 Jacek Łęgiewicz 52 at http://www.standardy.org Spotkanie i dokument referencyjny KROS http://www.standardy.org/node/50 <p><img class="picture" alt="KROS" />W tym tygodniu w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH miało miejsce kwartalne spotkanie całej Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów. Rozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się od grudnia i co planujemy do końca roku, ale zajęliśmy się także całkiem formalnym poszerzeniem naszego "credo" (jak to ktoś ostatnio ujął)</p> <p>Dotąd "credo" owe stanowiły cztery warunki otwartości opublikowane już w grudniu na stronie KROS. Poszerzyliśmy je o definicję neutralności technologicznej jako zasadzie działania państwa opartej o stosowanie otwartych standardów (pisałem o tym w <a części</a> blogu) oraz o model funkcjonowania administracji publicznej w oparciu o otwarte standardy. Otóż, jeśli w danej kategorii technologicznej (np. publikacja informacji w internecie) istnieją standardy otwarte, to powinny być przez administrację stosowane obowiązkowo. Administracja powinna mieć jednak nadal możliwość używania dodatkowo popularnych standardów zamkniętych. Gdy natomiast w danej kategorii technologicznej otwarte standardy nie istnieją, administracja powinna stosować popularne standardy zamknięte.</p> <p><a dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/50#comment Sat, 24 Feb 2007 14:56:14 +0100 Jacek Łęgiewicz 50 at http://www.standardy.org Łapy http://www.standardy.org/node/40 <p><img class="picture" alt="Łapy" />Przed kilkoma dniami byłem w <a na zaproszenie tamtejszego burmistrza Romana Czepe oraz przewodniczącego rady miejskiej Pawła Sakowicza. Poznałem ich przed rokiem, kiedy burmistrz nie był burmistrzem, tylko bardzo aktywnym posłem, wiceprzewodniczącym sejmowej komisji kontroli państwowej i autorem wielu interpelacji, spośród których dwie są szczególnie istotne (<a dotyczy wykorzystania Linuksa, a <a otwartych standardów). Do dzisiaj podziwiam decyzję Romana Czepe, który zrzekł się mandatu poselskiego, aby zostać burmistrzem będącego w bardzo trudnej sytuacji finansowej miasta. </p> <p><a dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/40#comment Sun, 21 Jan 2007 15:40:16 +0100 Jacek Łęgiewicz 40 at http://www.standardy.org Otwarte standardy a otwarte oprogramowanie http://www.standardy.org/node/38 <p><img class="picture" alt="Open" />W dyskusjach o otwartych standardach pojawia się często wątek otwartego oprogramowania i zdarza się, że pojęcia te stosowane są mylnie lub nawet zamiennie.</p> <p>Standard to zestaw parametrów, który zapewnia odpowiedni poziom zgodności z innymi wytworami techniki, jakości, bezpieczeństwa (za <i>Wikipedią</i>). Standard jest wspólny dla różnych rozwiązań. Standard nazywamy otwartym, jeśli spełnia <a warunki otwartości</a>.</p> <p>Otwartość oprogramowania to z kolei cecha konkretnej aplikacji, która może wspierać otwarte standardy. Otwarte oprogramowanie wspierać też standardy zamknięte (na przykład takie, które nie są zarządzane przez niezależną organizację).</p> <p><a dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/38#comment Mon, 08 Jan 2007 10:14:22 +0100 Jacek Łęgiewicz 38 at http://www.standardy.org Neutralność technologiczna http://www.standardy.org/node/37 <p><img class="picture" alt="Neutralność technologiczna" />Neutralność technologiczna jest pojęciem robiącym ostatnio zawrotną karierę. Wywodzi się ono bez wątpienia z <a o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne</a>. Odwołania do niego można jednak znaleźć wszędzie począwszy od wystąpień i stanowisk przez praktykę zamówień publicznych po interpelacje poselskie i przygotowywany właśnie Plan Informatyzacji Państwa. Jak to jednak na ogól bywa z nieostrymi i niezdefiniowanymi pojęciami dotyczącymi technologii, każdy zdaje się to pojęcie rozumieć inaczej.</p> <p><a dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/37#comment Fri, 22 Dec 2006 14:45:59 +0100 Jacek Łęgiewicz 37 at http://www.standardy.org Kilka słów o mnie i moim blogu http://www.standardy.org/node/36 <p><img class="picture" alt="Jacek Łęgiewicz" />Witam serdecznie w moim blogu. Nie mam jak dotąd doświadczenia w prowadzeniu internetowego dziennika, proszę więc o kredyt wyrozumiałości na czas, jaki będzie niezbędny do nauczenia się korzystania z tej bardzo ważnej formy komunikacji.</p> <p>Myślę, że powinienem zacząć od przedstawienia się.</p> <p>Nazywam się Jacek Łęgiewicz. Mam 31 lat.</p> <p>Pracuję w IBM Governmental Programs jako Główny Specjalista. Na co dzień zajmuję się środowiskiem regulacyjnym, w jakim IBM prowadzi swoją działalność w Unii Europejskiej, a przede wszystkim w Polsce. W ramach korporacji należę do globalnego zespołu zajmującego się regulacjami w obszarze własności przemysłowej i intelektualnej. W związku z tym szczególnie interesuje mnie tematyka otwartych standardów, otwartych rozwiązań informatycznych, wynalazczości i jej patentowania oraz innowacyjności. Zajmuję się także innymi problemami, wśród których dużą grupę stanowią regulacje outsourcingu.</p> <p><a dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/36#comment Fri, 22 Dec 2006 11:58:52 +0100 Jacek Łęgiewicz 36 at http://www.standardy.org