Skip to: Menu | Main content

blogi

Biblioteka Narodowa - co kupuje? Nie chce powiedzieć... (PO: 64 tys. PLN)

watchdog, Pią, 2007-02-16 17:59

W dniu 14 lutego 2007 r. Biblioteka Narodowa ogłosiła zamówienie na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego. Niestety, w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 37 z dnia 16.02.2007, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu, nie podano żadnych innych szczegółów - w celu ich uzyskania ogłoszenie odsyła do:

  • Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Biblioteka Narodowa, do kontaktów: Słupczyńska Monika, Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 608-26-24, 6082249, fax 022 608-26-94, e-mail: odog@bn.org.pl; przetargi@bn.org.pl.

Urząd Miasta Poznania kupuje 270 komputerów (PO: 130 tys. PLN)

watchdog, Pią, 2007-02-16 17:34

Urząd Miasta Poznania ogłosił w dniu 14 lutego 2007 r. przetarg na dostawę 270 komputerów. W specyfikacji SIWZ podano jedynie wymóg komaptybilności z systemem MS Windows - dopiero lektura wzoru umowy z załącznikami zdradza, że obowiązkowym elementem jest system operacyjny MS Windows:

Watchdog - inauguracja

watchdog, Pią, 2007-02-16 17:26

Czym jest watchdog? Wikipedia mówi, że to organizacja lub grupa osób, która monitoruje i nagłaśnia nadużycia rządu, korporacji lub inne (http://en.wikipedia.org/wiki/Watchdog).

W tej części serwisu www.standardy.org będziemy się starać informować o dyskryminacji otwartych rozwiązań, czego efektem często jest marnotrawienie publicznych środków.

W tytule każdego wpisu będziemy podawać szacowaną wartość PO - potencjału oszczędności, który można by osiągnąć, gdyby w specyfikacji zamówień instytucje je publikujące dopuszczały stosowanie rozwiązań równoważnych.

Łapy

Jacek Łęgiewicz, Nie, 2007-01-21 14:40

ŁapyPrzed kilkoma dniami byłem w Łapach na zaproszenie tamtejszego burmistrza Romana Czepe oraz przewodniczącego rady miejskiej Pawła Sakowicza. Poznałem ich przed rokiem, kiedy burmistrz nie był burmistrzem, tylko bardzo aktywnym posłem, wiceprzewodniczącym sejmowej komisji kontroli państwowej i autorem wielu interpelacji, spośród których dwie są szczególnie istotne ( dotyczy wykorzystania Linuxa, a otwartych standardów). Do dzisiaj podziwiam decyzję Romana Czepe, który zrzekł się mandatu poselskiego, aby zostać burmistrzem będącego w bardzo trudnej sytuacji finansowej miasta.

Otwarte standardy a otwarte oprogramowanie

Jacek Łęgiewicz, Pon, 2007-01-08 09:14

OpenW dyskusjach o otwartych standardach pojawia się często wątek otwartego oprogramowania i zdarza się, że pojęcia te stosowane są mylnie lub nawet zamiennie.

Standard to zestaw parametrów, który zapewnia odpowiedni poziom zgodności z innymi wytworami techniki, jakości, bezpieczeństwa (za Wikipedią). Standard jest wspólny dla różnych rozwiązań. Standard nazywamy otwartym, jeśli spełnia cztery warunki otwartości.

Otwartość oprogramowania to z kolei cecha konkretnej aplikacji, która może wspierać otwarte standardy. Otwarte oprogramowanie wspierać też standardy zamknięte (na przykład takie, które nie są zarządzane przez niezależną organizację).

Neutralność technologiczna

Jacek Łęgiewicz, Pią, 2006-12-22 13:45

Neutralność technologicznaNeutralność technologiczna jest pojęciem robiącym ostatnio zawrotną karierę. Wywodzi się ono bez wątpienia z . Odwołania do niego można jednak znaleźć wszędzie począwszy od wystąpień i stanowisk przez praktykę zamówień publicznych po interpelacje poselskie i przygotowywany właśnie Plan Informatyzacji Państwa. Jak to jednak na ogól bywa z nieostrymi i niezdefiniowanymi pojęciami dotyczącymi technologii, każdy zdaje się to pojęcie rozumieć inaczej.

Kilka słów o mnie i moim blogu

Jacek Łęgiewicz, Pią, 2006-12-22 10:58

Jacek ŁęgiewiczWitam serdecznie w moim blogu. Nie mam jak dotąd doświadczenia w prowadzeniu internetowego dziennika, proszę więc o kredyt wyrozumiałości na czas, jaki będzie niezbędny do nauczenia się korzystania z tej bardzo ważnej formy komunikacji.

Myślę, że powinienem zacząć od przedstawienia się.

Nazywam się Jacek Łęgiewicz. Mam 31 lat.

Pracuję w IBM Governmental Programs jako Główny Specjalista. Na co dzień zajmuję się środowiskiem regulacyjnym, w jakim IBM prowadzi swoją działalność w Unii Europejskiej, a przede wszystkim w Polsce. W ramach korporacji należę do globalnego zespołu zajmującego się regulacjami w obszarze własności przemysłowej i intelektualnej. W związku z tym szczególnie interesuje mnie tematyka otwartych standardów, otwartych rozwiązań informatycznych, wynalazczości i jej patentowania oraz innowacyjności. Zajmuję się także innymi problemami, wśród których dużą grupę stanowią regulacje outsourcingu.

Dlaczego otwarte?

lmj, Pon, 2006-12-11 21:06

Australijskie Archiwa Narodowe ogłosiły, że zbierane przez siebie dane w formie cyfrowej będą zapisywać w formacie Open Document. Norwegia zapowiedziała przejście na otwarte formaty danych. Kolejne stany USA rozpatrują lokalne ustawy nakazującej stosowanie otwartych standardów przez oprogramowanie wykorzystywane przez administrację. Nawet w polskiej ustawie o informatyzacji można znaleźć odbicie dyskusji na ten temat toczonych na świecie już od kilku lat. Czy rzeczywiście otwartość standardów jest tak ważna - i czym ona właściwie jest?

Subskrybuj zawartość