Skip to: Menu | Main content

Projekt rozporządzenia w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010

VaGla, Śro, 2006-12-13 14:04

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Zgodnie z proponowanym brzmieniem Planu: jednym z głównych priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do realizacji powyższych zadań jest neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej (Priorytet 1).

Projekt rozporządzenia wraz z załącznikami można pobrać ze stron MSWiA.

Celem realizacji priorytetu nr 1 [neutralność technologiczna] jest zachowanie zasady równego traktowania rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej poprzez brak dyskryminacji lub preferencji wobec któregokolwiek z nich.

Cel priorytetu 1 zostanie osiągnięty poprzez:

  1. odpowiednie działania legislacyjne w obszarze informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
  2. wspieranie neutralności technologicznej w Polskich Ramach Interoperacyjności systemów teleinformatycznych administracji publicznej,
  3. zalecenie stosowania jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych,
  4. wspieranie rozwoju rozwiązań informatycznych sprzyjających zasadzie ich neutralności technologicznej.
  5. Należy postulować doprecyzowanie sposobów osiągnięcia celu priorytetu 1 w ten sposób, że określone zostaną konkretne działania legislacyjne, o które chodzi; doprecyzowane będą również pozostałe punkty, w szczególności zamiast zalecenia stosowania jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych należy postulować wprowadzenie obowiązku ich stosowania. Warto również dodać, że standardy, o których mowa winny być również wolne od praw wyłącznych, takich jak prawa autorskie (o czym projekt rozporządzenia wraz załącznikami milczy).

Odpowiedz

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowania