Skip to: Menu | Main content

UM Warszawa: Nieprawidłowości już w tytule?

watchdog, Pon, 2007-12-10 11:21

Rzadko zdarzają się przetargi, które w nazwie już mają nazwę konkretnego producenta oprogramowania, ale Biuru Informatyki i Przetwarzania Informacji (BI), które we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych (BZP) Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy prowadzą na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa, ten szczegół nie wydaje się przeszkadzać.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „zakup oprogramowania Microsoft wraz z licencjami”, o którym informacja ukazała się na stronie Miasta Stołecznego 6 października 2007, zamówiono 4147 licencji oprogramowania wymienionej firmy.

Najwięcej bo ponad 1000 licencji stanowi Office 2007 Polish MVL, na drugim miejscu ex aequo Windows Server CAL English Lic/SA Pack MVL Device CAL i Exchange Standard CAL 2007 English MVL Device CAL po 1000 licencji. Zamówienia na inne produkty dochodzą do maksymalnie 200 sztuk.

W podpunkcie 6.2 drugiej części SIWZ zapisano, że:

“Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne. Powołując się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanego przez zamawiającego oprogramowania, wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego oprogramowanie równoważne spełnia wymagania określone przez zamawiającego.”

Bardzo cieszymy się, że zamawiający informuje o tym, że dopuszcza rozwiązania równoważne, niemniej robi to w sposób, który nie wypełnia obowiązku dopisywania słów “lub równoważne” do każdej nazwy własnej użytej w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten jest wyraźnie określony w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jednak nie to jest w tym przypadku najistotniejsze. Zamawiający pisząc, “że oferowane (...) oprogramowanie równoważne spełnia wymagania określone przez zamawiającego.” obnażył jeden z problemów, z którym staramy się walczyć. Chodzi o to, że jeśli jedynym sposobem opisu przedmiotu zamówienia jest podanie nazwy produktu, ciężko jest -ze względu na prawo patentowe itp.- oczekiwać, że jakikolwiek produkt równoważny spełni wymagania zamawiającego, takie jak np. bycie licencją SharePoint Enterprise CAL 2007 Polish MVL Device CAL.

Problem ten jest neutralizowany, jeśli zamawiający opisze przedmiot zamówienia w sposób funkcjonalny. Co należy podkreślić, opis funkcjonalny nie wyklucza z przetargu produktów firmy Microsoft, nie ogranicza on również, w żaden sposób, wyboru zamawiającemu na etapie oceny ofert. Jedyną jego wadą jest to, że jest pracochłonny. Ale jednocześnie analiza potrzeb, która powinna poprzedzić spisanie takiego opisu funkcjonalnego, pomaga zrozumieć po co właściwie dane oprogramowanie jest potrzebne i może ewentualnie zasugerować jak w sposób najpełniejszy można je wykorzystać.

Odpowiedz

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowania