Skip to: Menu | Main content

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów w pełni popiera priorytety Planu Informatyzacji Państwa przyjęte przez rząd RP

lmj, Śro, 2007-04-18 14:12

Priorytetem rządu w rozwoju systemów teleinformatycznych państwa stała się neutralność technologiczna, która zostanie osiągnięta dzięki stosowaniu jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych

Koalicja z satysfakcją przyjmuje decyzję rządu RP zalecającą stosowanie otwartych standardów w administracji

Warszawa, 18 kwietnia 2007 r. - Podczas spotkania przedstawicieli Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów wyrażono aprobatę dla przyjętego przez Radę Ministrów nowego Planu Informatyzacji Państwa, który - w trzecim priorytecie rozwoju systemów teleinformatycznych - zaleca stosowanie w administracji jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych oraz uznaje za priorytet neutralność technologiczną w stosowaniu rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji Państwa. Decyzja rządu bezpośrednio wpisuje się w postulaty zawiązanej w grudniu 2006 r. Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów. Dzięki realizacji planu przewidzianego na lata 2007-2010 Polska ma szansę dołączyć do wielu innych krajów Unii Europejskiej jak Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Belgia, Wielka Brytania, gdzie otwarte standardy od długiego już czasu stanowią przedmiot zainteresowania organizacji rządowych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 zostało zamieszczone 6 kwietnia 2007 r. w Dzienniku Ustaw Nr 61, poz. 415 (zobacz też: samorzad.pap.com.pl).

Otwarte standardy z definicji są jawne i zapewniają każdemu swobodny dostęp do ich specyfikacji. Gwarantują wolny przepływ informacji oraz neutralność technologiczną państwa, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskich firm informatycznych. Przykadowo formaty zapisu informacji stosowane w dominujących jeszcze aplikacjach biurowych są wprawdzie powszechne, ale jednocześnie ich specyfikacje obecnie nie są jawne (jak .doc dla dokumentów tekstowych, .xls dla arkuszy kalkulacyjnych, IPX/SPX i NetBEUI dla protokołów sieciowych itd.). W odróżnieniu od formatów kontrolowanych przez jednego producenta, otwarte standardy są zarządzane przez niezależne organizacje, co jest gwarancją ich rozwoju w przyszłości, zachowania wymogu neutralność technologicznej oraz równego traktowania wszystkich dostawców technologii teleinformatycznych. Otwartość standardu umożliwia każdej firmie konkurowanie z największymi potentatami jak równy z równym, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych ze standardem opłat licencyjnych i patentowych. Dzięki tej równej konkurencji na rynku pojawiać się będą coraz lepsze i tańsze rozwiązania a ich użytkownicy uzyskają gwarancję wolnego wyboru i bezpieczeństwa dostępu do danych w przyszłości

Informacja o KROS

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS) została założona w 2006 r. przez czołowe firmy i organizacje polskiej branży teleinformatycznej. Celem KROS jest promocja otwartych standardów informatycznych oraz podejmowanie działań, w wyniku których w Polsce będzie zagwarantowana, w tym również prawnie, swoboda w wyborze rozwiązań informatycznych służących do przetwarzania i przekazywania informacji - przez obywateli, podmioty gospodarcze i administrację. Forma koalicji jest otwarta i mogą do niej przystąpić kolejne firmy i organizacje, które popierają cele Koalicji. Więcej informacji, w tym aktualna lista członków KROS, dostępne są na stronie: www.standardy.org.

Kontakt dla prasy:

Rafał Kruschewski (tel. 603594461), Łukasz Świątek (tel. 602351595)

e-mail: kros@standardy.org

Koalicja na rzecz Otwartych Standardów
00-511 Warszawa

Odpowiedz

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowania