Skip to: Menu | Main content

KROS fully endorses the priorities of the National Computerization Program

lmj, Śro, 2007-04-18 15:04

The Coalition for Open Standards fully endorses the priorities of the National Computerization Program approved by the government of the Republic of Poland.

One of the top three priorities announced by the government for development of the state’s ICT systems is technological neutrality which will be achieved by using open, publicly available IT standards.

The coalition fully supports the government's decision to mandate use of open standards in administration.

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów w pełni popiera priorytety Planu Informatyzacji Państwa przyjęte przez rząd RP

lmj, Śro, 2007-04-18 14:12

Priorytetem rządu w rozwoju systemów teleinformatycznych państwa stała się neutralność technologiczna, która zostanie osiągnięta dzięki stosowaniu jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych

Koalicja z satysfakcją przyjmuje decyzję rządu RP zalecającą stosowanie otwartych standardów w administracji

UE jednoznacznie za otwartymi standardami

Jacek Łęgiewicz, Pią, 2007-03-30 09:00

UEPrzed kilkunastoma dniami odbyła się w Berlinie bardzo ważna konferencja na temat interoperacyjności systemów informatycznych w Unii Europejskiej. Spotkanie zorganizowane zostało na najwyższym szczeblu przez niemiecką Prezydencję UE.

Nawet po pobieżnej lekturze konkluzji konferencji łatwo stwierdzić, że mamy do czynienia z przełomowym momentem, a płynące ostatnio ze strony Alei Jerozolimskich komentarze, o tym jakoby opracowywana właśnie nowa wersja Europejskich Ram Interoperacyjności miała odchodzić od otwartych standardów już można uznać za chybione.

Komisja Europejska o (nie)racjonalności opłat licencyjnych za własność intelektualną związaną z interfejsami Windows

Jacek Łęgiewicz, Czw, 2007-03-15 19:27

UEW opublikowanym przed miesiącem dokumencie referencyjnym KROS przy opisie definicji otwartego standardu znaleźć można kilka zdań odnoszących się do odpłatnego licencjonowania własności intelektualnej związanej ze standardem. Chciałbym dzisiaj wrócić do tego zagadnienia z dwóch względów. Pierwszym jest opór, z jakim spotyka się w Polsce ta propozycja ze strony firmy Microsoft, a drugim niedawna decyzja Komisji Europejskiej, która uznała za nieracjonalnie wysokie opłaty licencyjne Microsoftu za udostępnianie specyfikacji interfejsów systemu operacyjnego Windows. A zatem od początku.

ZUS: przetarg na 25.000 pakietów biurowych - wydane zostanie pomiędzy 62,9 a 66,6 mln zł.

watchdog, Wto, 2007-02-27 15:58

W dniu 14 grudnia 2006, dokładnie w tym samym, w którym powołany został do życia KROS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest zakup 25.000 licencji pakietu biurowego Microsoft Office 2003 (w tym 20.000 licencji wersji Standard i 5.000 wersji Professional) wraz z 36-miesięczną opieką serwisową i aktualizacjami. Dodatkowo ZUS zamierza nabyć aktualizacje systemu Microsoft Windows „do wersji najbardziej aktualnej, przez okres 36 miesięcy” oraz licencje dostępowe do serwerów Microsoft (NT, Exchange, Share Point i SMS). Również w ilości 25.000 sztuk.

Spotkanie i dokument referencyjny KROS

Jacek Łęgiewicz, Sob, 2007-02-24 13:56

KROSW tym tygodniu w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH miało miejsce kwartalne spotkanie całej Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów. Rozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się od grudnia i co planujemy do końca roku, ale zajęliśmy się także całkiem formalnym poszerzeniem naszego "credo" (jak to ktoś ostatnio ujął)

Dotąd "credo" owe stanowiły cztery warunki otwartości opublikowane już w grudniu na stronie KROS. Poszerzyliśmy je o definicję neutralności technologicznej jako zasadzie działania państwa opartej o stosowanie otwartych standardów (pisałem o tym w innej części blogu) oraz o model funkcjonowania administracji publicznej w oparciu o otwarte standardy. Otóż, jeśli w danej kategorii technologicznej (np. publikacja informacji w internecie) istnieją standardy otwarte, to powinny być przez administrację stosowane obowiązkowo. Administracja powinna mieć jednak nadal możliwość używania dodatkowo popularnych standardów zamkniętych. Gdy natomiast w danej kategorii technologicznej otwarte standardy nie istnieją, administracja powinna stosować popularne standardy zamknięte.

Watchdog - inauguracja

watchdog, Pią, 2007-02-16 17:26

Czym jest watchdog? Wikipedia mówi, że to organizacja lub grupa osób, która monitoruje i nagłaśnia nadużycia rządu, korporacji lub inne (http://en.wikipedia.org/wiki/Watchdog).

W tej części serwisu www.standardy.org będziemy się starać informować o dyskryminacji otwartych rozwiązań, czego efektem często jest marnotrawienie publicznych środków.

W tytule każdego wpisu będziemy podawać szacowaną wartość PO - potencjału oszczędności, który można by osiągnąć, gdyby w specyfikacji zamówień instytucje je publikujące dopuszczały stosowanie rozwiązań równoważnych.

Jak dołączyć?

zbraniecki, Wto, 2006-12-19 16:38

KROS skupia organizacje i grupy związane z rynkiem informatycznym zainteresowane promocją otwartych standardów.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, skontaktuj się z nami pod adresem kros@standardy.org, podając informacje o swojej organizacji, jej związkach z polskim rynkiem informatycznym, celach oraz jak Twoim zdaniem może ona nam pomóc. Komitet koordynacyjny KROS zbiera się raz w miesiącu, tak więc najpóźniej w ciągu 30 dni ustosunkujemy się do przesłanych informacji.

Open standards for information exchange and storage a prerequisite for the information society development

VaGla, Pon, 2006-12-18 16:32

The Coalition for Open Standards, established by the leading Polish IT companies and organization, has been launched

Warsaw, December 14, 2006 – A group of companies and organizations active in the Polish IT market announced today that a Coalition has been established to promote open technological standards. The goal of this Coalition is to take measures to ensure, also by legal means, the freedom to choose IT solutions for processing and transmitting information in Poland – by citizens, businesses and administration. This freedom can be ensured only when open standards for information exchange and storage are enforced.

Oddźwięk w mediach

VaGla, Pią, 2006-12-15 17:06

klucze inbusowePo wczorajszej konferencji na temat inicjatywy KROS pojawiły się następujące teksty:

Materiały z konferencji prasowej (14 grudnia 2006)

VaGla, Czw, 2006-12-14 14:35

Na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie) swoje działania zainicjowała Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS). Poniżej znajdują się materiały z konferencji (prezentacja oraz nagranie jej przebiegu)

 Michał Ruciński z Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Informatyki Ekonomicznej), Sławomir Kosz ze Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO, oraz Piotr Waglowski, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, Internet Society Poland

Na zdjęciu powyżej: Michał Ruciński z Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Informatyki Ekonomicznej), Sławomir Kosz ze Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO, oraz Piotr Waglowski, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, Internet Society Poland (najbliżej ekranu).

Do pobrania:

Otwarte standardy wymiany i zapisu informacji

VaGla, Czw, 2006-12-14 00:49

Rozpoczęła działalność Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS) powołana przez czołowe firmy i organizacje polskiej branży teleinformatycznej

Warszawa, 14 grudnia 2006 r. – Grupa firm i organizacji działających na polskim rynku komputerowym poinformowała dziś o zawiązaniu koalicji na rzecz promowania otwartych standardów technologicznych. Celem koalicji jest podejmowanie działań, w wyniku których w Polsce będzie zagwarantowana, w tym również prawnie, swoboda w wyborze rozwiązań informatycznych służących do przetwarzania i przekazywania informacji – przez obywateli, podmioty gospodarcze i administrację. Swobodę tę można zapewnić tylko pod warunkiem zagwarantowania otwartości standardów wymiany i zapisu informacji.

Kim jesteśmy?

zbraniecki, Śro, 2006-12-13 23:26

KROS - Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów to nieformalna grupa założona przez przedstawicieli firm z branży IT - Altar, Corel, IBM, Macrologic, Novell, Oracle, Rodan Systems, Software AG, 7bulls, 7thGuard.net, Sun Microsystems, UBIK Business Consulting, Ux Systems, Varico. Partnerami Koalicji są też organizacje pozarządowe: Aviary.pl, ISOC Polska (Internet Society Poland), Stowarzyszenie Linux Profesjonalny, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO oraz Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej. Celem KROS jest promocja otwartych standardów informatycznych.

Projekt rozporządzenia w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010

VaGla, Śro, 2006-12-13 14:04

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Zgodnie z proponowanym brzmieniem Planu: jednym z głównych priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do realizacji powyższych zadań jest neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej (Priorytet 1).

Projekt rozporządzenia wraz z załącznikami można pobrać ze stron MSWiA.

Dlaczego otwarte?

lmj, Pon, 2006-12-11 21:06

Australijskie Archiwa Narodowe ogłosiły, że zbierane przez siebie dane w formie cyfrowej będą zapisywać w formacie Open Document. Norwegia zapowiedziała przejście na otwarte formaty danych. Kolejne stany USA rozpatrują lokalne ustawy nakazującej stosowanie otwartych standardów przez oprogramowanie wykorzystywane przez administrację. Nawet w polskiej ustawie o informatyzacji można znaleźć odbicie dyskusji na ten temat toczonych na świecie już od kilku lat. Czy rzeczywiście otwartość standardów jest tak ważna - i czym ona właściwie jest?

Czym są otwarte standardy?

zbraniecki, Czw, 2006-11-16 16:33

Standardami nazywamy protokoły komunikacyjne, formaty przechowywania danych, języki i interfejsy programowania oraz konstrukcje sprzętu opracowane przez firmy lub instytucje w celu ich upowszechnienia pomiędzy różnymi podmiotami. Niestety mnogość instytucji ustanawiających standardy prowadzi często do paradoksalnych sytuacji - zdarza się, że obok siebie istnieje kilka standardów, będących rozwiązaniami różnych producentów. Sytuacje takie nie sprzyjają wdrażaniu idei, która stała za pomysłem ustanawiania standardów. Zamiast dążenia do ujednolicenia rozwiązań, często jesteśmy świadkami rywalizacji o dominację rozwiązania jako standardu.