Izba Celna w Krakowie raz nie dopuszcza ofert równoważnych, a innym razem tworzy własną definicję równoważności

Izba Celna w Krakowie ogłosiła podzielony na 3 zadania:

 1. Zadanie I:
  • dostawa 100 sztuk komputerów PC,
  • dostawa 100 sztuk monitorów LCD,
 2. Zadanie II:
  • dostawa 6 sztuk komputerów PC do zastosowań biurowych i do projektowania aplikacji wsparcia analitycznego,
 3. Zadanie III:
  • dostawa 2 sztuk komputerów typu notebook do zastosowań j.w. oraz do zastosowań szkoleniowych,

Suma najtańszych złożonych ofert z tych trzech zadań wyniosła 241.608,68 zł (w tym VAT). Ze względu na , suma cen wybranych ofert wyniosła 222.793,84 zł (w tym VAT).

W w zakresie zadania I jako wymagany system operacyjny dopuszczono jedynie system firmy Microsoft - Windows XP Professional PL. Dodatkowo, w tym samym zadaniu, podano warunek w brzmieniu:
komputer w oferowanej konfiguracji musi posiadać aktualne świadectwo zgodności firmy Microsoft z systemem MS Windows XP
W zakresie zadań II i III popełniono podobne błędy i dopuszczono jedynie oferty z systemem Windows Vista Business lub Windows Vista Ultimate.

Powyższe oznacza, że na łącznie 108 sztuk zamawianych komputerów różnego typu i do różnych zastosowań wszystkie musiały posiadać zainstalowany system firmy Microsoft, aby zamawiający mógł je wziąć pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy ani jednym z zadań nie dopuszczono do składania ofert z równoważnymi systemami operacyjnymi.

W tej samej Izbie Celnej ogłoszono również na dostawę w ramach umowy SELECT, gdzie już w samym tytule przetargu podano formułę równoważności: "Dostawa w ramach umowy SELECT nr 80S60033 bezterminowych licencji na oprogramowanie wg zestawienia zawartego w tabeli nr 1 SIWZ lub równoważnego". Przetarg na ponad 200 licencji (z czego ponad 150 dotyczyło Windows Server 2003, a ponad 50 dotyczyło SQL Server 2005) zawierał jednak również bardzo interesującą definicję w brzmieniu:
Użyte wyrazy „lub równoważnego” oznaczają licencje równoważne zamawianym, tj. takie, które dają prawo do korzystania z oprogramowania już posiadanego przez Zamawiającego w ramach umowy SELECT.

Jest to bardzo interesujący sposób na obejście wymogu dopuszczenia ofert równoważnych. W ramach umowy SELECT można korzystać z oprogramowania firmy Microsoft przez pewien czas bez konieczności wykupywania licencji, a po pewnym czasie ogłasza się przetarg na dostarczenie licencji na już posiadane oprogramowanie. Oprogramowanie firmy Microsoft.

Linki:
Informacja o zamówieniach publicznych IC w Krakowie -

Ogłoszenie o przetargu na dost. komputerów - kliknij tutaj
SIWZ (dost. komputerów) - kliknij tutaj
Unieważnienie postępowania (dost. komputerów) w zakresie zadania II - kliknij tutaj

Ogłoszenie o przetargu na dost. licencji w ramach SELECT - kliknij tutaj
SIWZ (dost. licencji w ramach SELECT) -
modyfikacja SIWZ (dost. licencji w ramach SELECT) -

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przy pomocy poniższego zadania odróżniamy robotów od ludzi aby zapobiec spamowi umieszczanego w serwisie przez automaty.