Skip to: Menu | Main content

PW: Opis przedmiotu zamówienia oparty o dokładną listę funkcjonalności zamawianego oprogramowania

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ogłosił przetarg na dostawę aktualizacji licencji istniejącego programu lub licencji nowego programu zabezpieczającego sieć komputerową. Chodzi o aktualizację programu antywirusowego F-Secure oraz uzupełnienie ilości licencji lub zastąpienie obecnie działającego programu innym. Wykonawcy mogli zgłaszać swoje oferty do 13 grudnia 2007. Bardzo istotne w przypadku tego przetargu jest to, że przedmiot zamówienia został opisany w bardzo poprawny sposób.

Został on zawarty w rozdziale 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi 4 stronicowy opis oprogramowania jakie zamawiający posiada w obecnej chwili oraz funkcjonalności jakie powinien spełniać zaoferowany przez wykonawców program antywirusowy, a pośród nich takie zapisy jak:

”Obecnie zamawiający posiada 250 licencji F-Secure Anti-Virus Client Security, 1 licencje F-secure Anti-Virus for Windows Servers oraz konsole zarządzania F-Secure Policy Manager. Zamawiający chce odnowić tę liczbę licencji oraz rozszerzyć ją, by finalnie mieć 350 licencji
F-Secure Anti-Virus Client Security oraz 2 licencje F-Secure Anti-Virus for Windows
Servers. Liczba instalacji F-Secure Policy Manager ma pozostać bez zmian.

 • polski interfejs użytkownika
 • ochrona antywirusowa realizowana na trzech poziomach, tj.: monitora
  kontrolującego system w tle, modułu skanującego nośniki danych i monitora
  poczty elektronicznej,
 • co najmniej trzy róne silniki antywirusowe, kady z dedykowanymi bazami
  sygnatur, funkcjonujące jednocześnie i skanujące wszystkie dane,
 • oddzielny zintegrowany silnik antyrootkitowy
 • co najmniej dwa dedykowane silniki antyspyware
 • aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz na żądanie, jak i ściągniecie plików i ręczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu.(...)”

Zamówienie to jest bardzo dobrym przykładem na to jak sformułować opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Mamy nadzieję, że takie praktyki staną się niedługo standardem w procesie realizowania przez podmioty administracji publicznej zakupów na oprogramowanie i sprzęt komputerowy.

Lądówka z grudnia 2007

Przeglądam to: http://www.il.pw.edu.pl/zam_pub/1197931915/SIWZ_28_12_2007.pdf a na stronie 25 czytam: "System operacyjny WINDOWS Vista™ Ultimata PL". Abstrahując od literówki - czy coś takiego może pojawić się w SIWZ? Moja przeglądarka pdf nie znalazła mi w tym dokumencie frazy "równoważ"...

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania