MSWiA: Protesty do przetargu na 400 serwerów rozstrzygnięte

22 stycznia br. informowaliśmy o zamówieniu publicznym MSWiA na 400 serwerów dla starostw. W związku z tym przetargiem zadano zamawiającemu 80 pytań i 3 firmy wniosły protesty. 28 stycznia MSWiA opublikowało informację o rozstrzygnięciu każdego prostestu oraz informację o czynnościach podjętych w wyniku uwzględnienia części z nich.

Zamawiający uwzględnił większość postulatów zgłoszonych przez wykonawców i wprowadził w związku z nimi niezbędne poprawki w SIWZ. W zakresie oprogramowania, zamawiający przyznał, że decyzja o zamianie słów „lub równoważny” na „lub nowszy” nie była poprawna. Ponadto odniesiono się do pytania o systemy operacyjne i udzielono ponownej odpowiedzi. Zapis dotyczący oprogramowania w obecnym brzmieniu to:

  Certyfikowany system operacyjny oparty na jądrze Linux (Red Hat Enterprise Linux ES 4 , ES 5, .5, 5.1 itd. – lub w pełni równoważny)

Ponadto dodano następujący opis wymagań technicznych względem w pełni równoważnego oprogramowania systemowego:

 • posiada licencję GPL, tzn. gwarantuje, że nie posiada w sobie elementów kodu
  źródłowego firm trzecich
 • posiada klastrowy system plików oraz oprogramowanie umożliwiające budowanie
  zaawansowanych rozwiązań klastrowych
 • zachowuje 100% zgodności ABI (Application Binary Interface) pomiędzy aktualizacjami – aplikacje ISV (Independent Software Vendor) pozostają kompatybilne po kolejnych aktualizacjach
 • zapewnia mechanizmy bezpieczeństwa Security Enhanced Linux z systemem MAC (Mandatory Access Control – obowiązkowej kontroli dostępu, z kontrolą dostępu do plików, bazującą na i-węzłach
 • zapewnia możliwość pełnego zarządzania systemem bez używania dodatkowego oprogramowania
 • daje możliwość łatwego powtarzania procesu instalacji i przeprowadzania instalacji „cichej” (bez ingerencji użytkownika) na podstawie wcześniej opracowanego pliku konfiguracji instalacji
 • posiada mechanizmy uniemożliwiające atak typu przepełnienie bufora
 • jest wyposażony w narzędzia niezbędne do zarządzania jądrem; debugger jądra czasu rzeczywistego

Naszym zdaniem działania jakie miały miejsce w związku z tym przetargiem jest bardzo dobrym przykładem dobrej komunikacji na linii zamawiający wykonawca. Wykonawcy otrzymali odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, ponadto uwzględniono, dużą część postulatów zawartych w protestach. Zamawiający przyznał nawet, że decyzja o zmianie SIWZ w miejscu dotyczącym oprogramowania systemowego była błędna, co jest bardzo rzadkie. Konsekwencją długiej wymiany poglądów jest SIWZ do przetargu zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przy pomocy poniższego zadania odróżniamy robotów od ludzi aby zapobiec spamowi umieszczanego w serwisie przez automaty.