Altar

Altar od 16 lat tworzy systemy informatyczne na platformy Unix i Linux przy wykorzystaniu relacyjnych baz danych. W ofercie firmy znajdują się m.in. system do elektronicznego obiegu dokumentów i system workflow, których zadaniem jest praca z wieloma rodzajami dokumentów ich przetwarzanie. W związku z naszymi pracami wdrożeniowymi zauważyliśmy, że ze względu na masowe odejście od dokumentów papierowych na rzecz ich elektronicznej reprezentacji, znaczący staje się problem formatów przechowywanych danych. Dążymy do tego aby było możliwe - niezależnie od posiadanego oprogramowania - łatwe odczytywanie dokumentów przez uczestników procesu obiegu informacji. Aby wesprzeć działania mające na celu popularyzację otwartych standardów w marcu 2006 roku staliśmy się jednym z pierwszych członków OpenDocument Format Alliance (http://www.odfalliance.org/) - organizacji, której celem jest popularyzacja otwartego formatu dokumentów w administracji publicznej. Z całym przekonaniem wspieramy również inne inicjatywy i w związku z tym z entuzjazmem przyjęliśmy zaproszenie do rodzimej organizacji - Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów (KROS).