IBM

International Business Machines Corp.IBM głęboko wierzy w otwarte standardy. Komunikacja oparta na otwartości i współoperacyjności oraz gwarancja wymiany informacji mają naszym zdaniem najwyższą wagę dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Zdolność do efektywnego znalezienia, wykorzystania, zabezpieczenia oraz wymiany informacji jest wyróżnikiem sukcesu w dzisiejszej gospodarce. Zdolność tą umożliwia korzystanie z otwartych standardów wymiany informacji (jak OpenDocument Format, ODF), które gwarantują rządowi i obywatelom wolny wybór technologii i pełną kontrolę nad nią. Otwarte standardy tworzą także na rynku informatycznym otwartą konkurencję, której warunki są takie same dla wszystkich uczestników, pomagają w rozwoju rynku IT, a w efekcie także społeczeństwa informacyjnego. IBM jest światowym liderem w wynalazczości i innowacyjności. W 2004 roku zdecydowaliśmy o uwolnieniu 500 patentów, a w 2006 roku ogłosiliśmy zapewnienie o rezygnacji z wykorzystania praw patentowych, aby rozwinąć otwarte standardy w ochronie zdrowia i edukacji. Jesteśmy też liderem w tworzeniu wielu nowych otwartych standardów, jak na przykład ODF, X-Forms, SOAP, BPEL, WSDL, UDDI. Bezpośrednio wspieramy i uczestniczymy w społecznościach rozwijających i promujących otwarte standardy, za jaką uważamy między innymi KROS.