Skip to: Menu | Main content

Macrologic

VaGla, Czw, 2006-12-14 00:50

Macrologic dostarcza przedsiębiorstwom rozwiązania informatyczne wspomagające realizację ich celów biznesowych. Naszym głównym produktem jest pakiet rozwiązań z rodziny Xpertis, które wspierają następujące dziedziny prowadzenia biznesu: ewidencję i planowanie zasobów (ERP), zarządzanie informacją i wiedzą (KM, CRM), analizy zarządcze (BI).

Wspieramy naszych klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji. Dostarczamy wiedzy o sytuacji ich przedsiębiorstwa. Doskonalimy sposoby działania we wszystkich obszarach działalności. Usprawniamy mechanizmy wymiany informacji.

Otwarte standardy przyczyniają się do rozwoju naszych rozwiązań, umożliwiają również sprawną komunikację w przedsiębiorstwach wykorzystujących rozwiązanie Xpertis zarówno na platformie Linux jak i Windows. Więcej informacji: http://www.macrologic.pl