Novell

Novell jest wiodącym na świecie producentem oprogramowania sieciowego, który wiele lat temu zdecydował się oprzeć rozwój swoich produktów na otwartych standardach. Firma jest silnie zaangażowana we wspieranie organizacji i firm promujących stosowanie otwartych standardów.

Jednym z elementów tej polityki jest inicjowanie lub promowanie otwartych (open source) projektów standaryzacyjnych oraz aktywne członkostwo w organizacjach takich jak: Association for Retail Technology Standards (ARTS), Blade.org, Calendaring & Scheduling Consortium, China Linux Standards Group, Distributed Management Task Force (DMTF), Eclipse, Enterprise Grid Alliance, Free Standards Group, The Internet Engineering Task Force (IETF), Interop Vendor Alliance, Java Community Process (JCP), Liberty Alliance Project (LAP), OASIS, ODF Alliance, OpenForum Europe, OSDL, Power.org, Software & Information Industry Association (SIIA), Storage Networking Industry Association (SNIA), Open Group, Web Services Interoperability Organization (WS-I).

Więcej informacji: http://www.novell.com/company/affiliations