KROS o proponowanych wymaganiach dla urządzeń odbiorczych telewizji cyfrowej

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego wymagań dla urządzeń do odbioru telewizji cyfrowej

W związku z przedstawieniem przez Ministerstwo Infrastruktury do konsultacji Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych, Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów oraz Stowarzyszenie ISOC Polska pragną wyrazić zdanie, iż rozporządzenie powinno preferować stosowanie otwartych standardów, czyli spełniających następujące kryteria:

  • Standard jest przyjęty i zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji (konsensusu, większości głosów, itp.), w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani,
  • Standard jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach sporządzenia kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania również bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych,
  • Wszelkie związane ze standardem prawa autorskie, patenty i inna własność przemysłowa są nieodwołalnie udostępnione bez opłat,
  • Nie ma żadnych ograniczeń w wykorzystaniu standardu. W szczególności, w obszarze, w którym nie występuje konieczność narzucania standardów (interfejs oprogramowania aplikacji API), rozporządzenie nie powinno nakazywać stosowania standardów zamkniętych, wymagających ponoszenia opłat licencyjnych związanych z korzystaniem z danego standardu.

Uważamy, że przyjęcie otwartych standardów jako podstawy rozwoju infrastruktury w Polsce stanowi szansę dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla branży medialnej, stworzonych przez polskie przedsiębiorstwa. Na powyższych zasadach jest również oparty Internet, którego rozwój zrewolucjonizował krajobraz telekomunikacyjny i medialny na świecie.
Doświadczenie wskazuje, że wzajemne przenikanie się telekomunikacji i mediów powoduje coraz szersze wykorzystanie technik i standardów internetowych również w dziedzinach, które korzystały do tej pory z utrwalonych standardów zamkniętych.

Internet stał się otwartym standardem de-facto dostarczania innowacyjnych usług interaktywnych. Próby narzucania innych standardów usług interaktywnych wydają się być skazane na niepowodzenie, czego dowodem są doświadczenia związane z wprowadzeniem do telefonii komórkowej usług opartych o pierwotną wersję standardu WAP. Użytkownicy są przyzwyczajeni do korzystania z bogactwa usług, jakie oferuje współczesny Internet i żaden pojedynczy operator nie jest w stanie dostarczyć usług interaktywnych na podobnym poziomie. Odbiorcy nowych mediów elektronicznych, przyzwyczajeni do wzorców korzystania z nich wyniesionych z Internetu, oczekują tego samego interfejsu i tych samych usług, opartych o otwarte standardy, w kolejnych urządzeniach i usługach pojawiających się w ich cyfrowym domu.

Budowa innowacyjnych usług o oparciu o otwarte standardy umożliwia konkurencję dostawców rozwiązań, ich większą różnorodność i dostępność. Dzięki temu dostawcy usług mogą operować na różnych, często niszowych rynkach, co pozwala na przezwyciężenie barier w dostępie do nowoczesnej technologii.

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przy pomocy poniższego zadania odróżniamy robotów od ludzi aby zapobiec spamowi umieszczanego w serwisie przez automaty.