Oracle

W specyficznym świecie oprogramowania komputerowego, jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości i przydatności produktów, jest swoboda w wyborze technologii informatycznych. To właśnie ta wolność pozwala tworzyć aplikacje w taki sposób, aby w pełni spełniały założone wymagania użytkowników. Oracle od początku swego istnienia angażuje ogromne zasoby we wszelkie inicjatywy wspierające tak postawione cele; jednym z przejawów tej działalności jest tworzenie, testowanie, optymalizacja i rozpowszechnianie technologii Open Source, zwłaszcza w linii produktów warstwy pośredniej wchodzących w skład pakietu Oracle Fusion Middleware. Wsparcie dla standardów jest tak ważne dla Oracle, ponieważ kluczowym elementem strategii naszej firmy jest dbałość o klientów, a ci domagają się prostoty, łatwości konfigurowania i możliwości dowolnego kształtowania swoich systemów IT. Wspierając idee otwartych standardów Oracle pomaga im w tworzeniu środowisk, które są tańsze w utrzymaniu i łatwiejsze w zarządzaniu. Klienci odnoszą korzyści także dzięki zmniejszeniu kosztów projektowania systemów, przy jednoczesnym wzroście wartości inwestycji poczynionych w informatykę. Oracle wspiera setki standardów technologicznych i branżowych, uczestniczy czynnie w ponad 200 stowarzyszeniach zajmujących się tą tematyką oraz w ponad 100 oficjalnych organizacjach powołanych na świecie dla tworzenia i krzewienia idei standardów otwartych, takich jak ANSI, DMTF, GS1, HR-XML, INCITS, JCP, OAG, OASIS, OGC, OGF, OMA, OSGI, W3C, czy WS-I.