Aukcje elektroniczne Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych i Polska Platforma Przetargowa czyli o powszechnej dostępności postępowań przetargowych raz jeszcze.

Na wielu konferencjach i seminariach poświęconych problematyce zamówień publicznych w sektorze ICT podnosiło się kwestię nikłego wykorzystania takich procedur jak aukcja elektroniczna, licytacja elektroniczna i dynamiczny system zakupów. Ten stan oficjalnie potwierdza sprawozdanie Urzędu Zamówień Publicznych z funkjonowania rynku ZP w 2007 r. - przykładowo udział liczby przeprowadzonych licytacji we wszystkich trybach udzielania zamówień publicznych wyniósł 0,05%. Dlaczego tak jest?

Przyczyn tak nikłego zainteresowania licytacją elektroniczną, poza niewielkim upowszechnieniem podpisu elektronicznego, upatruje się w trudności porzucenia papieru jako nośnika informacji, tkwiącej w mentalności uczestników rynku. Jednym z wyjątków wśród zamawiających jest Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych, powszechnie korzystający z tej procedury w ramach prowadzonych przez siebie postępowań. Stawiane przez zamawiającego techniczne wymagania udziału w licytacji mogą jednak (potencjalnie) zawężać krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wydaje się być to jednak złem koniecznym.

Na stronie internetowej Departamentu znajduje się komunikat informujący, iż DZSZ korzysta z Polskiej Platformy Przetargowej udostępnionej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. PPP została utworzona przez PWPW w 2003 r. i - jak można dowiedzieć się ze strony DZSZ - jest "nowoczesnym systemem informatycznym umożliwiającym organizację przetargów i zakupów drogą elektroniczną." Jednocześnie stanowi "odpowiedź na poszukiwanie źródeł oszczędności przez podmioty gospodarcze i instytucje państwowe. Jest także skutecznym narzędziem do walki z korupcją."

Jakie warunki musi spełnić wykonawca, by móc stać się uczestnikiem licytacji elektronicznej organizowanej przez DZSZ ? Poza spełnieniem warunków proceduralnych oraz posiadaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego wykonawca musi posiadać sprzęt informatyczny o spełniający pewne wymogi. I tak instrukcji korzystania z Platformy PWPW podaje komputer PC z procesorem min. 300 MHz, pamięć 64 MB RAM i ok. 20 MB wolnej przestrzeni dyskowej. Jednocześnie komputer "powinien mieć zainstalowany system operacyjny Windows w wersji 2000 lub wyższej, przeglądarkę Internet Explorer w wersji co najmniej 5.5 [...]". Tym samym PWPW nie narzuca preferowanego oprogramowania do korzystania z Platformy, jednakże niedwuznacznie je wskazuje ("powinien mieć") - nie ma natomiast informacji, czy innych niż Windows platform systemowych PPP nie obsługuje.

Wątpliwości rozwiązuje za wykonawcę zamawiający, podając w Specyfikacji (dowolnego postępowania, w którym korzysta się z procedury licytacji elektronicznej) nieco zmodyfikowane wymagania odnośnie sprzętu i oprogramowania. Poza dość istotnym podniesiem poprzeczki sprzętowej (procesor 2 GHZ i pamięć 1 GB RAM), posiadanie wymienionych systemów operacyjnych i przeglądarki nie jest już wskazywane lecz wymagane. Zgodnie z zapisami SIWZ "wymaganiem technicznym urządzeń informatycznych do udziału w aukcji elektronicznej jest [...] system operacyjny Microsoft Windows 2000 z Service Pack 4 lub Microsoft Windows XP z Service Pack 2 [...] Przeglądarka Internet Explorer 6.o lub wyższa". Co więcej, system aukcyjny nie wspiera systemu Microsoft Vista - nie dość, że zamawiający jednoznacznie wskazał na jednego producenta oprogramowania, uniemożliwiając tym samym korzystanie z platformy przetargowej przez użytkowników alternatywnych do MS Windows systemów operacyjnych, to poszedł krok dalej, dokonując następnie selekcji systemów operacyjnych tego producenta. Ciekawostką jest brak wsparcia dla, obecnego na rynku od dłuższego czasu, najnowszego produktu MS, jakim jest system Vista - ostatecznie olbrzymia większość oferowanego obecnie na rynku sprzętu pracuje pod kontrolą tego systemu. Co ma zrobić wówczas wykonawca? Dokonać downgrade'u do Windows XP?

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przy pomocy poniższego zadania odróżniamy robotów od ludzi aby zapobiec spamowi umieszczanego w serwisie przez automaty.