Skip to: Menu | Main content

Rodan Systems

VaGla, Czw, 2006-12-14 00:35

Rodan Systems SA jest producentem oprogramowania wspierającego zarządzanie informacją. Z produktów i rozwiązań opartych o platformę OfficeObjects® korzystają przede wszystkim instytucje państwowe i samorządowe, które ze względu na specyfikę działalności są najbardziej zainteresowane wykorzystaniem otwartych standardów w praktyce. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, produkty i rozwiązania OfficeObjects są przystosowane do współpracy z oprogramowaniem i narzędziami typu open source, a także wspierają otwarte standardy wymiany informacji poprzez umożliwienie obsługi różnych wzorców dokumentów. Takie wykorzystanie oprogramowania OfficeObjects przyczynia się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania nowoczesnej administracji oraz większego bezpieczeństwa i elastyczności wymiany informacji publicznych.

Świadectwem aktywnego udziału firmy Rodan Systems w inicjatywach promujących otwarte standardy są między innymi: współpraca przy tworzeniu otwartego standardu wymiany danych pomiędzy urzędami administracji publicznej a Archiwami Państwowymi oraz obecność firmy Rodan Systems w gronie przedsiębiorstw zarządzających Europejską Platformą Technologiczną NESSI, której misją jest między innymi rozwinięcie oryginalnych nowych technologii, strategii i założeń, które wspomagają otwartość poprzez rosnącą adaptację standardów typu open source w zakresie oprogramowania jak i świadczonych serwisów. Więcej informacji: http://www.rodan.pl