Skip to: Menu | Main content

Software AG Polska

VaGla, Czw, 2006-12-14 00:30

Od dłuższego czasu Software AG aktywnie wspiera inicjatywy związane z wykorzystaniem otwartych standardów, dlatego też nie mogło nas zabraknąć wśród firm inicjujących działalność KROS. Otwarte standardy dają szansę tworzenia dojrzałych środowisk informatycznych zarówno w dużych, jak i małych firmach, we wszystkich obszarach gospodarki. Zaangażowanie firmy Software AG w rozwój open source znajduje również odzwierciedlenie w oferowanych przez nas rozwiązaniach, w których zastosowanie znalazły otwarte standardy.