Stowarzyszenie Linux Profesjonalny

Stowarzyszenie Linux Profesjonalny jest organizacją zrzeszająca przedstawicieli producentów Linuksa, firm produkujących oprogramowanie lub sprzęt dla Linuksa, wspierających rozwój zarówno samego systemu jak i sprzętu oraz oprogramowania Open Source, firm oferujących usługi związane z Linuksem. Zadaniem SLP jest szeroko pojęty marketing i lobbing profesjonalnych rozwiązań dla Linuksa i Open Source wśród grup potencjalnych klientów. SLP jest organizatorem Kongresu Linuksa Profesjonalnego, którego II edycja odbyła się w 2006 r. Zadaniem Stowarzyszenia jest także reprezentowanie jego członków, ich potrzeb i opinii w kontaktach z mediami, władzami samorządowymi i państwowymi.