Skip to: Menu | Main content

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO

VaGla, Czw, 2006-12-14 00:20

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO jest jedyną w Polsce organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców i producentów oprogramowania komputerowego. PRO działa na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku oraz decyzji Ministra Kultury. Stowarzyszenie PRO zarejestrowane zostało w dniu 19 września 1992 roku. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie zrzesza 54 Członków. Są to duże firmy informatyczne oraz reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw. Stowarzyszenie działa na wielu obszarach.

Do naszych najważniejszych zadań należy:

  • Skupianie producentów i dostawców oprogramowania wokół PRO jako propagatora i realizatora idei wspólnego występowania we wspólnych interesach firm tego sektora.
  • Budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska, wzajemnej pomocy i współpracy, uzyskania poczucia bezpieczeństwa zawodowego- grupowego i indywidualnego.
  • Przygotowywanie i rozpowszechnianie interpretacji i sposobu stosowania przepisów z zakresu prawa autorskiego i prawa podatkowego wśród członków Stowarzyszenia.
  • Współpraca z komisjami sejmowych i ministerialnymi, opiniowanie projektów ustaw, zabieranie głosu w sprawach szczególnej wagi, dotyczących zapisów odnoszących się do działalności członków Stowarzyszenia.
  • Kreowanie i propagowanie wśród organów rządowych i samorządowych oraz działaczy i polityków gospodarczych idei rozwoju informatyki polskiej, jako nowoczesnej gałęzi przemysłu.
  • Wspieranie procesu integracji polskiej gospodarki z gospodarkami państw Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie PRO jest Członkiem Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów i w pełni popiera cele organizacji. Stoimy na stanowisku, że otwartość systemów informatycznych przyczyni się w znacznym stopniu do rozwoju polskich firm - producentów oprogramowania. Wspomoże także proces integracji polskich firm sektora IT z unijnymi producentami oprogramowania.