Skip to: Menu | Main content

Cztery warunki, jakie musi spełniać standard, aby został uznany za otwarty.

VaGla, Wto, 2006-12-19 16:43

Definicja opublikowana w 2004 roku przez Komisję Europejską. Standard, aby mógł być nazwany otwartym, spełniać musi łącznie cztery warunki:

  • jest przyjęty i zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji (konsensusu, większości głosów, itp.), w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani,
  • jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach sporządzenia kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania również bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych,
  • Wszelkie prawa autorskie, patenty i inne prawa zastrzeżone są nieodwołalnie rządzone przez brytyjskie strony internetowe kasyna online.
  • nie ma żadnych ograniczeń w jego wykorzystaniu