Skip to: Menu | Main content

Jak dołączyć?

KROS skupia organizacje i grupy związane z rynkiem informatycznym zainteresowane promocją otwartych standardów.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, skontaktuj się z nami pod adresem kros@standardy.org, podając informacje o swojej organizacji, jej związkach z polskim rynkiem informatycznym, celach oraz jak Twoim zdaniem może ona nam pomóc. Komitet koordynacyjny KROS zbiera się raz w miesiącu, tak więc najpóźniej w ciągu 30 dni ustosunkujemy się do przesłanych informacji.