Skip to: Menu | Main content

Biblioteka Narodowa - co kupuje? Nie chce powiedzieć... (PO: 64 tys. PLN)

watchdog, Pią, 2007-02-16 17:59

W dniu 14 lutego 2007 r. Biblioteka Narodowa ogłosiła zamówienie na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego. Niestety, w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 37 z dnia 16.02.2007, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu, nie podano żadnych innych szczegółów - w celu ich uzyskania ogłoszenie odsyła do:

 • Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Biblioteka Narodowa, do kontaktów: Słupczyńska Monika, Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 608-26-24, 6082249, fax 022 608-26-94, e-mail: odog@bn.org.pl; przetargi@bn.org.pl.
 • Adresy internetowe
  Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.bn.org.pl

 • Adres profilu nabywcy (URL): www.bn.org.pl
 • Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
  Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Uparta osoba odnajdzie na stronach BN link do informacji o prowadzonych i zakończonych przetargach BN.
W znalezionym tam załączniku do SIWZ można przeczytać, że zamówienie dotyczy 130 zestawów komputerowych, które muszą zawierać system MS Windows XP Professional OEM.

Potencjał oszczędności - 64 tys. PLN.

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowania