Skip to: Menu | Main content

UE jednoznacznie za otwartymi standardami

Jacek Łęgiewicz, Pią, 2007-03-30 09:00

UEPrzed kilkunastoma dniami odbyła się w Berlinie bardzo ważna konferencja na temat interoperacyjności systemów informatycznych w Unii Europejskiej. Spotkanie zorganizowane zostało na najwyższym szczeblu przez niemiecką Prezydencję UE.

Nawet po pobieżnej lekturze konkluzji konferencji łatwo stwierdzić, że mamy do czynienia z przełomowym momentem, a płynące ostatnio ze strony Alei Jerozolimskich komentarze, o tym jakoby opracowywana właśnie nowa wersja Europejskich Ram Interoperacyjności miała odchodzić od otwartych standardów już można uznać za chybione.

Posłużę się jednym tylko cytatem: Dla wszystkich zainteresowanych, włączając obywateli, przedsiębiorców i administrację, wymiana dokumentów i danych musi być możliwa bez barier technicznych. Administracja publiczna nie może wykluczać z komunikacji elektronicznej nikogo ze względu na stosowanie konkretnych produktów. Państwa Członkowskie zgodziły się, że przyszłe dokumenty elektroniczne powinny podlegać wymianie w całości na bazie otwartych standardów formatu dokumentu elektronicznego (wytłuszczenie oryginalne).

PDFCały dokument z konkluzjami konferencji można pobrać ze .

Jacek Łęgiewicz jest Głównym Specjalistą Programów Publicznych IBM. Jego blog zawiera osobiste przemyślenia, które niekoniecznie przedstawiają stanowisko IBM oraz organizacji, w których uczestniczy - w szczególności jeśli dotyczą sportu, muzyki lub literatury.

Michał Jaworski (niezweryfikowany), Czw, 2007-04-05 09:01

Nigdy nie twierdziłem (bo do mnie piją), że nowa wersja Europejskich Ram Interoperacyjności będzie odchodziła od otwartych standardów, a jedynie iż należy spodziewać się dalszego doprecyzowania definicji tychże.
por. komunikat Komisji z 26 kwietnia 2006 roku, COM (2006) wersja 173, strona 11
patrz także: http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6227

(Notabene aktualna wersja EIF jest tylko dokumentem roboczym i nie stanowi oficjalne polityki Komisji Europejskiej, o czym Komisja Europejska poinformowała w swoim komunikacie z 13 lutego 2006, COM(2006) 45 final, przypis na stronie 4. Wyciąganie wniosku zatem, że podane tam definicje otwartego standardu są jedyne, obowiązujące, właściwe, niezmienne, niepodważalne, słuszne, zalecane przez Komisję czy Unię Europejską wydaje się być czynione nieco na wyrost)

Czy aktualna wersja definicji otwartego standardu proponowana na tej stronie utrzyma się - nie przesądzałbym. Czas pokaże. Zgodnie z pierwotnym planem przedstawionym przez IDABC nowa wersja powinna się pojawić niebawem.

A które z formatów dokumentu elektronicznego Komisja Europejska uważa za otwarte można zobaczyć na:
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=26971

serdecznie pozdrawiam z Alej Jerozolimskich i uprzejmie proszę o precyzję w komentowaniu słów innych.

Wesołych Świąt

Michał Jaworski (Microsoft)
Naturalnie nikt nie powinien mieć wątpliwości, że niniejszy post zawiera tylko osobiste przemyślenia, które niekoniecznie przedstawiają stanowisko Microsoft oraz organizacji, w których uczestniczy, a w szczególności jeśli dotyczą sportu, muzyki lub literatury

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowania