Skip to: Menu | Main content

CBA: Prawo - strzec je, czy je łamać, oto jest pytanie.

watchdog, Czw, 2007-07-05 07:18

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), chociaż istnieje dopiero od roku (powstało 9 czerwca 2006 - przyp. Watchdog), zdążyło już ogłosić 4 zamówienia publiczne na dostawy komputerów wraz z oprogramowaniem. Niestety, w SIWZ do każdego z tych przetargów można wskazać nieprawidłowości.

Najwcześniejsze zamówienie publiczne dla CBA zostało podane do wiadomości publicznej 22 września 2006 roku. Zleceniodawcą nie było wtedy samo Biuro, ale Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przetarg obejmował 100 sztuk komputerów PC oraz następujące oprogramowanie: 50 licencji Microsoft Office 2003 Professional PL, 50 licencji Microsoft Office 2003 Basic PL oraz system operacyjny Microsoft Windows XP Professional PL SP2. Wszystkie pakiety w wersji OEM.
28 lutego 2007 CBA -we własnym już imieniu- zamówiło 80 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z SIWZ, komputery powinny zostać wyposażone w Microsoft Windows XP Professional PL OEM oraz pakiet biurowy Microsoft Office 2003 Professional PL również w wersji OEM.
W kolejnym postępowaniu przetargowym ogłoszonym 18 maja 2007 na stronie internetowej www.cba.gov.pl złożono zamówienie na 2 laptopy. Tym razem z preinstalowanym najnowszym systemem operacyjnym firmy Microsoft: Windows Vista Business PL i pakietem biurowym Microsoft Office 2007 Professional PL.
Z kolei 13 czerwca 2007 CBA ogłosiło, chęć zawarcia umowy ramowej na 308 zestawów komputerowych (z czego 300 typu desktop) i 54 komputery przenośne. W SIWZ do tego ogłoszenia również wskazano konkretne oprogramowanie, a mianowicie: Windows XP/Vista, F-Secure, Norton Ghost i Corel bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych.
27 czerwca 2007 rozpisano przetarg na 30 laptopów wraz z oprogramowaniem, wymagając przy tym zainstalowania Microsoft Windows XP Professional SP2 PL w wersji OEM oraz oprogramowania antywirusowego F-Secure.
Dodatkowo, we wszystkich zamówieniach oprócz tego z dnia 18 maja 2007 wymaga się zgodności oprogramowania z TCPA i .
Trzeba zauważy, że wszystkie powyższe nieprawidłowości są spowodowane sformułowaniem zamówień nie dopuszczających ofert zawierających rozwiązania równoważne.

Przypominamy, że zgodnie z zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania przetargowego „w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie wykonawców”. Do praktyk ograniczających wolną konkurencję ustawodawca zaliczył, między innymi -powtarzające się w każdym SIWZ- używanie znaków
towarowych, patentów lub wskazywanie pochodzenia przedmiotu zamówienia. Zgodnie z ustawą powyższy sposób opisu może być użyty, jedynie gdy „jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń”. W takim przypadku jednak, powinno się bezwzględnie dołączać do znaków towarowych itp. klauzulę „lub równoważne”, co reguluje Art. 29 ust. 3 Ustawy.
Alternatywny do użycia słów „lub równoważny”, również poprawny, sposób opisu przedmiotu zamówienia publicznego zawiera Art. 30 ust. 1 PZP mówiący, że: „zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.”

Osobom odpowiedzialnym za formułowanie ogłoszeń o przetargach polecamy lekturę wyżej wymienionej ustawy lub też tylko jej przytoczonych fragmentów.
Kto wie, może w wyniku tego w przyszłości informacja o przetargach CBA będzie na łamach serwisu Watchdog prezentowana jako pozytywny przykład stosowania się do przepisów przetargowych?
Naszym zdaniem CBA swoim postępowaniem powinno dawać dobry przykład nieskazitelnie czystych procedur.

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowania