Skip to: Menu | Main content

KROS o "Krajowych Ramach Interoperacyjności"

lmj, Pon, 2007-07-30 12:43

Stanowisko Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów w sprawie „Krajowych Ram Interoperacyjności”

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów pozytywnie ocenia projekt Krajowych Ram Interoperacyjności w formie przedstawionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Krajowe Ramy Interoperacyjności są jednym z kluczowych dokumentów umożliwiających powstawanie współpracujących ze sobą systemów informatycznych administracji publicznej - zarówno na terenie kraju, jak i systemów europejskich. W projektowaniu i budowie systemów informatycznych niezbędne jest branie pod uwagę dwóch czynników: możliwości wymiany informacji między systemami oraz zapewnienie dostępu w przyszłości do danych tworzonych obecnie. Takie możliwości daje tylko wykorzystywanie przez systemy IT standardów i protokołów komunikacyjnych spełniających warunki otwartości: niezależne zarządzanie standardem, nieodpłatny dostęp do pełnej specyfikacji i związanej ze standardem własności intelektualnej oraz brak ograniczeń w jego wykorzystaniu.

Biorąc pod uwagę te wymagania, Koalicja z zadowoleniem przyjmuje przywołanie w projekcie KRI definicji otwartych standardów przyjętej w ramach European Interoperability Framework. Wykorzystywanie przez administrację publiczną standardów i protokołów spełniających wyszczególnione w niej warunki otwartości zapewnia pełną interoperacyjność na poziomie lokalnym i europejskim, równe szanse podmiotów tworzących oprogramowanie oraz pewność dostępu do danych zapisanych w takich formatach. Jest to również niezbędny warunek zachowania neutralności technologicznej państwa.

Projekt Krajowych Ram Interoperacyjności wpisuje się w ten sposób w strategię nakreśloną w Planie Informatyzacji Państwa, którego priorytetem jest, osiągana dzięki stosowaniu otwartych standardów, neutralność technologiczna. Dzięki temu podejściu Polska staje się jednym z państw europejskich, dla których ważny jest równy dostęp do rynku IT, możliwość pełnej wymiany informacji z systemami informatycznymi innych krajów oraz niezakłócony dostęp do informacji dziś i w przyszłości.

Reprezentująca polskie i międzynarodowe firmy z branży informatycznej oraz organizacje pozarządowe związane z promowaniem Społeczeństwa Informacyjnego, Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów deklaruje swoją pomoc przy dalszych pracach nad Krajowymi Ramami Interoperacyjności.

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowania