standardy.org - standardy http://www.standardy.org/taxonomy/term/2/0 pl Cztery warunki, jakie musi spełniać standard, aby został uznany za otwarty. http://www.standardy.org/node/35 <p>Definicja opublikowana w 2004 roku przez Komisję Europejską. Standard, aby mógł być nazwany otwartym, spełniać musi łącznie cztery warunki:</p> <ul> <li>jest przyjęty i zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji (konsensusu, większości głosów, itp.), w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani,</li> <li>jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach sporządzenia kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania również bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych,</li> </ul><p><a target="_blank">czytaj dalej</a></p> standardy Tue, 19 Dec 2006 16:43:03 +0000 VaGla 35 at http://www.standardy.org Dlaczego otwarte? http://www.standardy.org/node/10 <p>Australijskie Archiwa Narodowe ogłosiły, że zbierane przez siebie dane w formie cyfrowej będą zapisywać w formacie Open Document. Norwegia zapowiedziała przejście na otwarte formaty danych. Kolejne stany USA rozpatrują lokalne ustawy nakazującej stosowanie otwartych standardów przez oprogramowanie wykorzystywane przez administrację. Nawet w polskiej ustawie o informatyzacji można znaleźć odbicie dyskusji na ten temat toczonych na świecie już od kilku lat. Czy rzeczywiście otwartość standardów jest tak ważna - i czym ona właściwie jest?</p> <p><a target="_blank">czytaj dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/10#comments standardy Mon, 11 Dec 2006 21:06:38 +0000 lmj 10 at http://www.standardy.org ODF http://www.standardy.org/node/8 <p>OpenDocument (OASIS Open Document Format for Office Applications) to nowy otwarty standard ISO formatu plików pakietów biurowych. Obejmuje dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne czy prezentacje. Rozwijany przez niezależną organizację OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), oparty na XML-owym formacie pakietu OpenOffice.org.</p> <p>OpenDocument jest otwartą alternatywą dla zamkniętych formatów dokumentów, w tym nadal popularnych DOC, XLS, i PPT używanych w Microsoft Office. Odtąd użytkownicy pakietów biurowych zgodnych z tym standardem będą mogli zapisywać i otwierać dane bez konieczności stosowania wyłącznie jednego oprogramowania oferowanego przez konkretnego producenta - pozwoli to zmieniać oprogramowanie zależnie od okoliczności, np.</p> <p><a target="_blank">czytaj dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/8#comments standardy Wed, 22 Nov 2006 09:50:32 +0000 admin 8 at http://www.standardy.org Czym są otwarte standardy? http://www.standardy.org/node/5 <p>Standardami nazywamy protokoły komunikacyjne, formaty przechowywania danych, języki i interfejsy programowania oraz konstrukcje sprzętu opracowane przez firmy lub instytucje w celu ich upowszechnienia pomiędzy różnymi podmiotami. Niestety mnogość instytucji ustanawiających standardy prowadzi często do paradoksalnych sytuacji - zdarza się, że obok siebie istnieje kilka standardów, będących rozwiązaniami różnych producentów. Sytuacje takie nie sprzyjają wdrażaniu idei, która stała za pomysłem ustanawiania standardów. Zamiast dążenia do ujednolicenia rozwiązań, często jesteśmy świadkami rywalizacji o dominację rozwiązania jako standardu.</p> <p><a target="_blank">czytaj dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/5#comments standardy Thu, 16 Nov 2006 16:33:13 +0000 admin 5 at http://www.standardy.org