Skip to: Menu | Main content

wiadomości

UE jednoznacznie za otwartymi standardami

UEPrzed kilkunastoma dniami odbyła się w Berlinie bardzo ważna konferencja na temat interoperacyjności systemów informatycznych w Unii Europejskiej. Spotkanie zorganizowane zostało na najwyższym szczeblu przez niemiecką Prezydencję UE.

Nawet po pobieżnej lekturze konkluzji konferencji łatwo stwierdzić, że mamy do czynienia z przełomowym momentem, a płynące ostatnio ze strony Alei Jerozolimskich komentarze, o tym jakoby opracowywana właśnie nowa wersja Europejskich Ram Interoperacyjności miała odchodzić od otwartych standardów już można uznać za chybione.

Komisja Europejska o (nie)racjonalności opłat licencyjnych za własność intelektualną związaną z interfejsami Windows

UEW opublikowanym przed miesiącem przy opisie definicji otwartego standardu znaleźć można kilka zdań odnoszących się do odpłatnego licencjonowania własności intelektualnej związanej ze standardem. Chciałbym dzisiaj wrócić do tego zagadnienia z dwóch względów. Pierwszym jest opór, z jakim spotyka się w Polsce ta propozycja ze strony firmy Microsoft, a drugim niedawna decyzja Komisji Europejskiej, która uznała za nieracjonalnie wysokie opłaty licencyjne Microsoftu za udostępnianie specyfikacji interfejsów systemu operacyjnego Windows. A zatem od początku.

Open standards for information exchange and storage a prerequisite for the information society development

The Coalition for Open Standards, established by the leading Polish IT companies and organization, has been launched

Warsaw, December 14, 2006 – A group of companies and organizations active in the Polish IT market announced today that a Coalition has been established to promote open technological standards. The goal of this Coalition is to take measures to ensure, also by legal means, the freedom to choose IT solutions for processing and transmitting information in Poland – by citizens, businesses and administration. This freedom can be ensured only when open standards for information exchange and storage are enforced.

Materiały z konferencji prasowej (14 grudnia 2006)

Na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie) swoje działania zainicjowała Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS). Poniżej znajdują się materiały z konferencji (prezentacja oraz nagranie jej przebiegu)

 Michał Ruciński z Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Informatyki Ekonomicznej), Sławomir Kosz ze Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO, oraz Piotr Waglowski, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, Internet Society Poland

Na zdjęciu powyżej: Michał Ruciński z Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Informatyki Ekonomicznej), Sławomir Kosz ze Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO, oraz Piotr Waglowski, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, Internet Society Poland (najbliżej ekranu).

Do pobrania:

Otwarte standardy wymiany i zapisu informacji

Rozpoczęła działalność Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS) powołana przez czołowe firmy i organizacje polskiej branży teleinformatycznej

Warszawa, 14 grudnia 2006 r. – Grupa firm i organizacji działających na polskim rynku komputerowym poinformowała dziś o zawiązaniu koalicji na rzecz promowania otwartych standardów technologicznych. Celem koalicji jest podejmowanie działań, w wyniku których w Polsce będzie zagwarantowana, w tym również prawnie, swoboda w wyborze rozwiązań informatycznych służących do przetwarzania i przekazywania informacji – przez obywateli, podmioty gospodarcze i administrację. Swobodę tę można zapewnić tylko pod warunkiem zagwarantowania otwartości standardów wymiany i zapisu informacji.

Projekt rozporządzenia w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Zgodnie z proponowanym brzmieniem Planu: jednym z głównych priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do realizacji powyższych zadań jest neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej (Priorytet 1).

Projekt rozporządzenia wraz z załącznikami można pobrać ze stron MSWiA.