Skip to: Menu | Main content

watchdog

PW: Opis przedmiotu zamówienia oparty o dokładną listę funkcjonalności zamawianego oprogramowania

watchdog, Pią, 2007-12-14 15:25

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ogłosił przetarg na dostawę aktualizacji licencji istniejącego programu lub licencji nowego programu zabezpieczającego sieć komputerową. Chodzi o aktualizację programu antywirusowego F-Secure oraz uzupełnienie ilości licencji lub zastąpienie obecnie działającego programu innym. Wykonawcy mogli zgłaszać swoje oferty do 13 grudnia 2007. Bardzo istotne w przypadku tego przetargu jest to, że przedmiot zamówienia został opisany w bardzo poprawny sposób.

Izba Celna w Krakowie raz nie dopuszcza ofert równoważnych, a innym razem tworzy własną definicję równoważności

watchdog, Śro, 2007-12-12 01:57

Izba Celna w Krakowie ogłosiła podzielony na 3 zadania:

 1. Zadanie I:
  • dostawa 100 sztuk komputerów PC,
  • dostawa 100 sztuk monitorów LCD,
 2. Zadanie II:
  • dostawa 6 sztuk komputerów PC do zastosowań biurowych i do projektowania aplikacji wsparcia analitycznego,
 3. Zadanie III:
  • dostawa 2 sztuk komputerów typu notebook do zastosowań j.w. oraz do zastosowań szkoleniowych,

Suma najtańszych złożonych ofert z tych trzech zadań wyniosła 241.608,68 zł (w tym VAT). Ze względu na , suma cen wybranych ofert wyniosła 222.793,84 zł (w tym VAT).

W w zakresie zadania I jako wymagany system operacyjny dopuszczono jedynie system firmy Microsoft - Windows XP Professional PL. Dodatkowo, w tym samym zadaniu, podano warunek w brzmieniu:
komputer w oferowanej konfiguracji musi posiadać aktualne świadectwo zgodności firmy Microsoft z systemem MS Windows XP
W zakresie zadań II i III popełniono podobne błędy i dopuszczono jedynie oferty z systemem Windows Vista Business lub Windows Vista Ultimate.

UM Warszawa: Nieprawidłowości już w tytule?

watchdog, Pon, 2007-12-10 11:21

Rzadko zdarzają się przetargi, które w nazwie już mają nazwę konkretnego producenta oprogramowania, ale Biuru Informatyki i Przetwarzania Informacji (BI), które we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych (BZP) Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy prowadzą na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa, ten szczegół nie wydaje się przeszkadzać.

Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze preferuje rozwiązania konkretnych firm

watchdog, Czw, 2007-12-06 03:08

Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego (termin składania ofert mija 7 grudnia 2007r. o godzinie 8:30). Przedmiotem zamówienia jest m.in. 16 komputerów PC oraz 10 laptopów.

Izba Celna w Przemyślu: Dopuszczenie ofert równoważnych pojawia się i znika

watchdog, Śro, 2007-12-05 13:25

Izba Celna w Przemyślu ogłosiła 22 listopada 2007 dwa przetargi. Przedmiotem jest 30 komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym MS Windows XP Professional PL z Service Pack 2 oraz pakietem biurowym Microsoft Office Standard 2007 MOLP GOV. Przedmiotem są natomiast 4 serwery a wraz z nimi 4 licencje oprogramowania systemowego Microsoft Windows 2003 Standard Server x64bit Edition EN. Niestety przedmioty obu zamówień nie zostały opisane poprawnie.

PKP PR: Równoważność zachowana, ponad 380 licencji sprzedane zgodnie z ustawą PZP

watchdog, Czw, 2007-11-29 23:13

Spółka PKP Przewozy Regionalne ogłosiła . Szacunkowa wartość tego zamówienia (bez VAT) to zgodnie z informacjami w ogłoszeniu 2 351 336,82 zł. W tej kwocie mieści się również budżet na 386 licencji oprogramowania systemowego i kilka licencji specjalistycznych. Przy okazji tego zamówienia z należy stwierdzić, że przedmiot zamówienia został opisany zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ustawie PZP.

JW1515 w Bydgoszczy: Dopuszczona jest równoważność, ale jej warunki nie są znane.

watchdog, Pią, 2007-11-23 15:35

Jednostka Wojskowa Nr 1515 w Bydgoszczy ogłosiła , razem 464 pozycje, a pośród nich: MS Office 2003 Std. Win 32 Polish MVL, MS Windows Vista Business Polish UPG, Norton System Works 2007 PL RET, Nero – box v.8 itp. Niestety przy żadnym z 42 tytułów nie ma słów “lub równoważne”, czego wymaga ustawa Prawo Zamówień Publicznych w art. 29 ust.3.

Przetarg na komputery dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie bez klauzuli dopuszczającej równoważne oferty

watchdog, Czw, 2007-11-22 17:00

Na początku listopada Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie.

W opisie przedmiotu zamówienia (29.4.1 Załącznik nr 1 do umowy) szczegółowo określono wymagania dotyczące oprogramowania zainstalowanego na zamawianych komputerach. Dokładną treść wymagań odnośnie elementu "Oprogramowanie zainstalowane - systemowe" przedstawiamy poniżej:

Politechnika Częstochowska: Ciąg dalszy

watchdog, Wto, 2007-11-20 15:19

Jak informowaliśmy we wcześniejszym wpisie, Politechnika Częstochowska zwlekała z publikacją SIWZ'ów do ogłoszonych przez siebie przetargów nieograniczonych na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Po ponad tygodniu od publikacji ogłoszenia w TED, na stronie internetowej PC uzupełniono dokumenty dotyczące tych przetargów, w tym Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia . Jednak pomimo tak długiego czasu, jaki poświęcono na ich tworzenie, nie ustrzeżono się od popełnienia błędów.

JW Bydgoszcz: Ponad 1,7 mln zł wydanych na oprogramowanie niezgodnie z ustawą PZP

watchdog, Pon, 2007-11-12 13:32

Jednostka Wojskowa nr 1189 w Bydgoszczy opublikowała 2 października na swojej stronie internetowej o wszczęciu postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 15 części, a wśród nich 3 dotyczące w sumie 900 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z Microsoft Windows XP Professional PL SP2, 3 części specyfikujące 3 różne konfiguracje komputerów przenośnych w ilości 540 sztuk wraz z identycznym jak wyżej oprogramowaniem zainstalowanym fabrycznie oraz w ostatniej części 1440 licencji pakietu biurowego Microsoft Office Professional 2007 PL MVL, zamówionych w ramach umowy SELECT nr 80S60033. Szacowana kwota jaka zostanie wydana na sam software wynosi 1 mln 700 tys. 640 zł.

MF: Fujitsu Siemens wygrywa kolejny przetarg, w którym ograniczono wolną konkurencję

watchdog, Wto, 2007-10-30 00:03

12 września 2007 informowaliśmy w serwisie watchdog o przetargu rozpisanym 7 września przez Ministerstwo Finansów, Departament Rozwoju Systemów Informatycznych. Przedmiotem postępowania przetargowego była obsługa realizacji zakupów licencji firmy Microsoft dokonywanych w ramach umowy Microsoft SELECT

Kancelaria Prezydenta: Odmienny przedmiot zamówienia, te same błędy

watchdog, Pon, 2007-10-29 12:39

Naruszenia prawa dotyczące naruszania postanowień ustawy Prawo Zamówień Publicznych istnieją nie tylko w sferze zakupów komputerów i oprogramowania.

KWP: Nieprawidłowy przetarg za ponad 150 tys. zł.

watchdog, Czw, 2007-10-18 14:12

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłosiła 2 października przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dostępowego do policyjnych systemów informatycznych.
Zamówienie obejmuje 150 komputerów wraz z oprogramowaniem o wartości szacowanej na ok. 159 tys. zł. Do każdego komputera wymagana jest jedna licencja systemu operacyjnego Windows XP Professional w wersji OEM oraz licencja Microsoft Office 2003 SBE. Jak mówi zapis dotyczący oprogramowania w SIWZ, tylko te programy wchodzą w grę.

MPiPS: Przetarg na ponad 2 mln zł z zagwarantowaną równoważnością.

watchdog, Pią, 2007-10-12 10:02

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2 października br. przetarg nieograniczony na sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla 154 Powiatowych Urzędów Pracy. Wartość zamawianego oprogramowania można oszacować na kwotę z przedziału 2mln 137 tys. zł, a 4 mln 162 tys.

SGH: Przetarg o wartości 343 tys. 141 zł bez klauzuli „lub równoważne”

watchdog, Czw, 2007-09-27 10:12

Szkoła główna Handlowa opublikowała 12 sierpnia na swojej stronie internetowej na 86 komputerów stacjonarnych –z czego 34 z systemem operacyjnym- i 7 laptopów oraz 89 licencji Microsoft Office Pro 2007 PL EDU. Zamawiający oszacował, że wartość tego zamówienia waha się pomiędzy 300, a 400 tys. złotych.

Kancelaria Sejmu: Niegospodarność przy zakupach oprogramowania

watchdog, Czw, 2007-09-20 11:25

Kancelaria Sejmu ogłosiła na dostawę “komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, monitorów LCD, pamięci DDR, komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, skanerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek.”
Siwz opublikowany 12 września br. mówi o 260 licencjach oprogramowania systemowego Windows XP Professional PL z aktualnym Service Pack oraz oprogramowania biurowego Microsoft Office 2003 PL (zawierającym m.in. Excel, Word, PowerPoint i Outlook).

Centra kształcenia: Prawie 4 tys. komputerów bez równoważności

watchdog, Czw, 2007-09-13 14:58

Spółka 4 Systems ogłosiła 4 września przetarg na 3411 komputerów stacjonarnych oraz 379 laptopów dla centrów kształcenia na odległość na wsiach, będących podstawą projektu Europejskiego Funduszu Socjalnego “Centra kształcenia na odległość w miastach”.

Gdańsk: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zamawia 104 laptopy z naruszeniem ustawy PZP

watchdog, Czw, 2007-09-13 14:50

Już po raz kolejny zdarza się, że podmioty takie jak komenda policji łamią prawo przetargowe formułując opis przemiotu zamówienia do organizowanego przez nie przetargu z pominięciem niektórych zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Subskrybuj zawartość