Skip to: Menu | Main content

watchdog

Uzupełnienie - MSWiA: 400 serwerów dla starostw (...)

watchdog, Śro, 2008-02-27 13:39

Jak słusznie jeden z czytelników naszego serwisu jeden z wpisów nie komentuje wszystkich przypadków naruszenia prawa przetargowego w opisywanym przetargu.

UM Katowice: Urzędnicy z urzędu miejskiego przechodzą na Open Office

watchdog, Pon, 2008-02-25 12:25

Jak donosi katowickie wydanie Gazety Wyborczej, Katowicki Magistrat rezygnuje, na coraz większej ilości stanowisk komputerowych, z płatnego pakietu biurowego MS Office firmy Microsoft na rzecz darmowego pakietu Open Office.

Komenda PSP w Olsztynie: Jedynie oprogramowanie systemowe i biurowe nie opisane w sposób funkcjonalny

watchdog, Śro, 2008-02-20 12:02

12 lutego br. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na „dostawę wraz z instalacją urządzeń do obsługi PLATFORMY 112”. Zamawiającym jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Muzeum zamawia w oparciu o ustawę, ale wbrew jej postanowieniom

watchdog, Nie, 2008-02-17 23:02

14 lutego br. zarządzający Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie opublikowali na swojej stronie internetowej dokumentację do na 17 zestawów komputerowych, monitory, przełącznik sieciowy i 1 laptopa. Zgodnie z treścią zamówienia każdy zestaw komputerowy powinien zostać wyposażony w system operacyjny MS Vista Business 32 bit OEM, dwa z nich powinny posiadać licencje na oprogramowanie biurowe MS Office 2007 SBE OEM, piętnaście licencje na edytor tekstu MS Word 2002 OEM. Notebook z kolei powinien mieć zainstalowane oprogramowanie MS Windows Home Premium i MS Office 2007 SBE OEM.

MSWiA: Protesty do przetargu na 400 serwerów rozstrzygnięte

watchdog, Śro, 2008-01-30 10:25

22 stycznia br. informowaliśmy o zamówieniu publicznym MSWiA na 400 serwerów dla starostw. W związku z tym przetargiem zadano zamawiającemu 80 pytań i 3 firmy wniosły protesty. 28 stycznia MSWiA opublikowało informację o rozstrzygnięciu każdego prostestu oraz informację o czynnościach podjętych w wyniku uwzględnienia części z nich.

Darmowe materiały edukacyjne – dla wybranych?

watchdog, Pią, 2008-01-25 16:51

Polska nie jest miejscem, gdzie promuje się różnorodność oprogramowania systemowego. Prozaicznym przykładem na to mogą być darmowe płyty z materiałami edukacyjnymi, czy instrukcjami dotyczącymi PIT dołączane do gazet. Na pudełkach z nimi zazwyczaj widnieje ramka z wymaganiami technicznymi komputera, na którym dana prezentacja powinna działać, a w ramce w większości przypadków jeden system operacyjny w kilku wersjach.

MSWiA: 400 serwerów dla starostw przy naruszeniu zapisów PZP

watchdog, Pon, 2008-01-21 23:37

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło 8. grudnia 2007 przetarg na „Dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S”. Szacowana wartość tego zamówienia publicznego to 1 494 729.21 EUR. W opisie przedmiotu zamówienia wprowadzono zmiany naruszające postanowienia ustawy Prawo Zamówień publicznych. Ostateczny termin na składanie ofert przewidziano w dniu 16 stycznia 2008 r.

Tytuł: Na ścieżce uzależnienia już od podstawówki

watchdog, Śro, 2008-01-02 19:41

Szkoła podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie jest organizatorem . Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna jednego z 6 wybranych tematów przygotowana w programie PowerPoint z pakietu Microsoft Office.

Organizatorzy nie dopuścili możliwości wykonania prezentacji w innym programie, chociaż istnieje dużo darmowych aplikacji, które umożliwiają stworzenie równie dobrych prezentacji. W pewnym stopniu zmusza się w ten sposób potencjalnych uczestników konkursu do zakupu konkretnego oprogramowania, uzależniając ich od jednego produktu. Co gorsza takiego, który generuje pliki w formacie, określanym jako "proprietary".

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Śródmieście: 106 licencji systemów operacyjnych i brak klauzuli "lub równoważne"

watchdog, Czw, 2007-12-20 11:49

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy opublikował informację o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego – 106 zestawów komputerowych i 106 monitorów LCD. Wartość zamówienia nie przekracza równoważności kwoty 211.000 Euro, wyrażonej w złotych.

PW: Opis przedmiotu zamówienia oparty o dokładną listę funkcjonalności zamawianego oprogramowania

watchdog, Pią, 2007-12-14 15:25

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ogłosił przetarg na dostawę aktualizacji licencji istniejącego programu lub licencji nowego programu zabezpieczającego sieć komputerową. Chodzi o aktualizację programu antywirusowego F-Secure oraz uzupełnienie ilości licencji lub zastąpienie obecnie działającego programu innym. Wykonawcy mogli zgłaszać swoje oferty do 13 grudnia 2007. Bardzo istotne w przypadku tego przetargu jest to, że przedmiot zamówienia został opisany w bardzo poprawny sposób.

Izba Celna w Krakowie raz nie dopuszcza ofert równoważnych, a innym razem tworzy własną definicję równoważności

watchdog, Śro, 2007-12-12 01:57

Izba Celna w Krakowie ogłosiła podzielony na 3 zadania:

 1. Zadanie I:
  • dostawa 100 sztuk komputerów PC,
  • dostawa 100 sztuk monitorów LCD,
 2. Zadanie II:
  • dostawa 6 sztuk komputerów PC do zastosowań biurowych i do projektowania aplikacji wsparcia analitycznego,
 3. Zadanie III:
  • dostawa 2 sztuk komputerów typu notebook do zastosowań j.w. oraz do zastosowań szkoleniowych,

Suma najtańszych złożonych ofert z tych trzech zadań wyniosła 241.608,68 zł (w tym VAT). Ze względu na , suma cen wybranych ofert wyniosła 222.793,84 zł (w tym VAT).

W w zakresie zadania I jako wymagany system operacyjny dopuszczono jedynie system firmy Microsoft - Windows XP Professional PL. Dodatkowo, w tym samym zadaniu, podano warunek w brzmieniu:
komputer w oferowanej konfiguracji musi posiadać aktualne świadectwo zgodności firmy Microsoft z systemem MS Windows XP
W zakresie zadań II i III popełniono podobne błędy i dopuszczono jedynie oferty z systemem Windows Vista Business lub Windows Vista Ultimate.

UM Warszawa: Nieprawidłowości już w tytule?

watchdog, Pon, 2007-12-10 11:21

Rzadko zdarzają się przetargi, które w nazwie już mają nazwę konkretnego producenta oprogramowania, ale Biuru Informatyki i Przetwarzania Informacji (BI), które we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych (BZP) Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy prowadzą na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa, ten szczegół nie wydaje się przeszkadzać.

Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze preferuje rozwiązania konkretnych firm

watchdog, Czw, 2007-12-06 03:08

Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego (termin składania ofert mija 7 grudnia 2007r. o godzinie 8:30). Przedmiotem zamówienia jest m.in. 16 komputerów PC oraz 10 laptopów.

Izba Celna w Przemyślu: Dopuszczenie ofert równoważnych pojawia się i znika

watchdog, Śro, 2007-12-05 13:25

Izba Celna w Przemyślu ogłosiła 22 listopada 2007 dwa przetargi. Przedmiotem jest 30 komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym MS Windows XP Professional PL z Service Pack 2 oraz pakietem biurowym Microsoft Office Standard 2007 MOLP GOV. Przedmiotem są natomiast 4 serwery a wraz z nimi 4 licencje oprogramowania systemowego Microsoft Windows 2003 Standard Server x64bit Edition EN. Niestety przedmioty obu zamówień nie zostały opisane poprawnie.

PKP PR: Równoważność zachowana, ponad 380 licencji sprzedane zgodnie z ustawą PZP

watchdog, Czw, 2007-11-29 23:13

Spółka PKP Przewozy Regionalne ogłosiła . Szacunkowa wartość tego zamówienia (bez VAT) to zgodnie z informacjami w ogłoszeniu 2 351 336,82 zł. W tej kwocie mieści się również budżet na 386 licencji oprogramowania systemowego i kilka licencji specjalistycznych. Przy okazji tego zamówienia z należy stwierdzić, że przedmiot zamówienia został opisany zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ustawie PZP.

JW1515 w Bydgoszczy: Dopuszczona jest równoważność, ale jej warunki nie są znane.

watchdog, Pią, 2007-11-23 15:35

Jednostka Wojskowa Nr 1515 w Bydgoszczy ogłosiła , razem 464 pozycje, a pośród nich: MS Office 2003 Std. Win 32 Polish MVL, MS Windows Vista Business Polish UPG, Norton System Works 2007 PL RET, Nero – box v.8 itp. Niestety przy żadnym z 42 tytułów nie ma słów “lub równoważne”, czego wymaga ustawa Prawo Zamówień Publicznych w art. 29 ust.3.

Przetarg na komputery dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie bez klauzuli dopuszczającej równoważne oferty

watchdog, Czw, 2007-11-22 17:00

Na początku listopada Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie.

W opisie przedmiotu zamówienia (29.4.1 Załącznik nr 1 do umowy) szczegółowo określono wymagania dotyczące oprogramowania zainstalowanego na zamawianych komputerach. Dokładną treść wymagań odnośnie elementu "Oprogramowanie zainstalowane - systemowe" przedstawiamy poniżej:

Politechnika Częstochowska: Ciąg dalszy

watchdog, Wto, 2007-11-20 15:19

Jak informowaliśmy we wcześniejszym wpisie, Politechnika Częstochowska zwlekała z publikacją SIWZ'ów do ogłoszonych przez siebie przetargów nieograniczonych na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Po ponad tygodniu od publikacji ogłoszenia w TED, na stronie internetowej PC uzupełniono dokumenty dotyczące tych przetargów, w tym Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia . Jednak pomimo tak długiego czasu, jaki poświęcono na ich tworzenie, nie ustrzeżono się od popełnienia błędów.

JW Bydgoszcz: Ponad 1,7 mln zł wydanych na oprogramowanie niezgodnie z ustawą PZP

watchdog, Pon, 2007-11-12 13:32

Jednostka Wojskowa nr 1189 w Bydgoszczy opublikowała 2 października na swojej stronie internetowej o wszczęciu postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 15 części, a wśród nich 3 dotyczące w sumie 900 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z Microsoft Windows XP Professional PL SP2, 3 części specyfikujące 3 różne konfiguracje komputerów przenośnych w ilości 540 sztuk wraz z identycznym jak wyżej oprogramowaniem zainstalowanym fabrycznie oraz w ostatniej części 1440 licencji pakietu biurowego Microsoft Office Professional 2007 PL MVL, zamówionych w ramach umowy SELECT nr 80S60033. Szacowana kwota jaka zostanie wydana na sam software wynosi 1 mln 700 tys. 640 zł.

Subskrybuj zawartość